#3 (H văn 2)

648 21 1

(Warn: đây lại là một H đoản văn nên ai không đọc được thì có thể click next !!)

Pằng… Pằng… *từ tượng thanh*

_Nhiều quá rồi, tớ không chứa hết đâu !!

_To vậy mà không chứa hết ?!?!

_Điều tiết đi. Cậu là núi LỬA hay sao mà phun trào hoài thế ?!?!

_Của cậu cũng làm ướt hết cả ngực tớ rồi còn gì !!

—–

Hãy để trí tưởng tượng của bạn bay cao, bay xa và bay luôn~

Đoản văn: EXO Couple by YuPingRead this story for FREE!