Xe dng li 1 khu nhà đang xây dng. Nó thy l vì chưa đến đây bao gi. Kì l, mi ngõ ngách trong thành ph này nó đu đã đi qua, duy nht ch có nơi này là chưa. Đây rt cuc là đâu nh?

Nhìn ra ca kính, nó cm thy 1 đám lúc nhúc đang đng đó, trên tay tên nào cũng có vũ khí. Nó nhíu mày nhìn tht kĩ 1 tên đang đng khut sau căn nhà, da lưng vào vách tường. Đó là YoonA – Im YoonA...

Nó sng s khi nhìn thy người đó, khuôn mt biến sc hn đi, ánh mt l rõ v kinh ngc. Hn đ nó trong xe, chm rãi bước ra. Nhưng nó chng màng quan tâm, 2 mt vn dán cht vào người đó.

- Này, yên trong xe nhá.! - Hn mm cười ri chm rãi bước đến đám người đó, ht mt. - Ti bây mun gì đây?

Sau 5 phút nói chuyn tht bi, bt buc hn phi dùng đến bo lc đ gii quyết. Nó nhìn thy rõ trong mt hn s thích thú và phn khích khi có người nm xung. Li na, hn đã tr v con người tàn khc ln trước. Nó cm thy kinh s... Sao hn li thay đi nhanh chóng như vy ch?

[Longfic] Please ... If you can l Taeny l YulTi l Yoonsic (Full)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!