NAME YOUR PRICE Part 4

49 0 0

"Good morning Ma'm". masiglang bati ni Gregory sa among si Sasha nang makalapit ito sa Kanyang kinaroroonan. Nang umagang iyon ay nakatayo siya sa gilid ng kotse nito at naghihintay ng utos. "May lakad po ba tayo ngayon Ma'm?

"Oo,tugon nito na hindi man lang ngumiti. "Aalis tayo.'''

"Sige po, aniya dali-dali itong pinagbuksan ang pinto. Totoo'y nainis siya rito dahil hindi man lang siya nginitian. Ngayon lang ito nangyari kaya medyo apektado si Gregory.

"Mainit yata ang ulo ano. Kaya ang problema nito?

Nagpakawala muna ng buntunghininga si Gregory bago binuksan ang pintuan ng kotse na nasa tapat ng manibela. Sa pamamagitan niyon ay inalis niya ang nanggagalaitin inis na naghahari sa Kanyang dibdib.

"Saan po tayo Ma'm? tanong ni Gregory kay Sasha. Pagkatapos buhayin ang makina ng sasakyan. Sinadya ni Gregory na wag tignang ito dahil ayaw niyang makita ang nakasimangot na mukha ni Sasha.

"Kahit saan. Go!

Nangunot ang noo ni Gregory. May problema nga ito. Ngayon lang kasi nangyari na aalis sila na wala naman pupuntahan. Gayumpaman ay pinaandar niya parin ang kotse.

Bahala na si Batman. sabi ni Gregory sa sarili.

kung saan man sila mapadpad at kung saan man sila humantong ay wala siyang pananagutan dito.kasi walang linaw na direksyon ang sinabi nito sa kanya.

Nakabibingin katahimikan ang namagitan sa kanila dalawa. Kinaiinisan iyon ni Gregory pero wala siyang magagawa kundi ang magpatianod na lamang sa sitwasyon. Mapanis man ang laway niya. Kailanga niyang igalang ang pananahimik ng amo.

Malayo na rin ang kanilang nararating nang makadama ng Pag kainip si Gregory. Bubuksan sana niya ang car stereo. Subalit naunahan siya ng tanong ni Sasha.

"Kaya mo ba Akong dalhin sa langit, Gregory?"

Dahil nabigla siya sa tanong na iyong ni Sasha ay natameme siya. Ramdam niyang namula ang Kanyang mukha Kaya itinutok niya ang mga mata sa unahan ng kalsadang binabaybay. Nang muling lumunok sa isipan niya ang ibig sabihin nito ay naguluhan siya. Paano niya dadalhin sa langit ang Kanyang amo na si Sasha.

Napatingin siya sa overhead mirror ng tumawa ito ng mahina.

"Gaga talaga ako,'' ang sabi ni Sasha.

Nakita ni Gregory sa mga mata ni Sasha ang lungkot kahit tumatawa ito. Dahil doon nakadama siya ng awa para dito. "Kung anu-ano ang gusto kong gawin."

Masarap pong mabuhay dito sa mundo, ma'm, sabi niya kay Sasha. "Bakit kailangang ihatid ko pa kayo sa langit?"

Muli itong tumawa. Umiling-iling. "Bata ka pa nga, Gregory. Hindi mo naiintindihan ang gusto kung mangyari!'

Nahulog sa pag-iisip si Gregory. Nang ulit-uliting niya sa isip ang binitawan salita ni Sasha. Doon lang niya naunawaan ang nais niyang mangyari.

"Natameme ka na dyan, sabi ni Sasha na seryoso na ang mukha. "Naintindihan mo na ba ang gusto Kong mangyari?"

Napahigpit ang pagkakahawak niya sa manibela. Ibig sabihin may pagnanasa sa kanya ang amo subalit sa isang bahagi ng Kanyang utak ay may nagsusumigaw ang hindi pagsang-ayon. Sino siya para patulan ni Sasha?

"Hindi ka ba makapaniwala sa narinig mo, hindi ba, Gregory?'"

N-napakalayong isipin na.......na nanaisin ninyong makapiling ako at....a-at makatalik. Napaka imposible na sa piling ko ay mararating ninyo ang langit.''

"Hinuhusgahan mo ang sarili mo. Gregory ibinababa mo ang iyong pagkakakilala sa pagkatao mo. Gregory, nais ko lng makapiling ka kahit isang gabi lang.

Naging masaya si Gregory sa mga narinig niyang papuri kay Sasha .

"NAME YOUR PRICE, Gregory

Kalahating milyong, Gregory. seryosong pahayag ni Sasha "Kapalit ng isang gabi sa piling ko.

Nalula siya sa offer na iyon ni Sasha.

Kailanman ay Hindi sumagi sa isipan niya makakatanggap siya ng ganoong proposal para lang sa isang gabing pakikipagniig. Ayaw niyang tanggihan ang alok na iyon subalit hindi siya makasagot ng 'oo' dahil tila nalunok niya ang Kanyang dila.

Pagak na tumawa si Sasha. Tumungo ito at umiling iling.

"Napakacheap ko. napakababaw ko...

Nang tignan ni Gregory si Sasha sa overhead mirror ay kitang kita niya ang pumatak na luha nito. Nakadama siya ng pinong kurot sa puso. Sanhi iyong Kaya ipinarada niya ang kotse sa may gilid ng kalsada.

May pitak sa Kanyang puso ang amo Kaya hindi niya ito matitiis na makita sa ganoong kalagayan!

Ma'm , baka nabibigla lang kayo. tanong ni Gregory kay Sasha.

Dahan dahan nag angat ng mukhang si Sasha .

Nagtama ang kanilang mga mata.

Pls vote and comment :-)

sign out amaya_18

NAME YOUR PRICE  (One Shot Story)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!