NAME YOUR PRICE Part 2

50 0 0

        "Kamusta naman ang trabaho mo dyan? tanong kay Gregory ng Uncle niyang si Mang Erne. Ng minsan dinalaw siya ng isang umaga.

     "Okay bang amo si Ma'm Fuente?

     Napangiti si Gregory.

Okay na okay, Uncle napakabait po saka maganda.''

       Nangunot ang noo ni Mang Erne. "Maganda?''

    "Oho,maganda. Hindi po ba't totoo naman maganda si Ma'm Sasha.

       Napatawa na lamang si Mang Erne.tinapik niya sa balikat ang pamangkin.

     Ikaw talaga. Pati ba naman ang amo mo pinagnanasaan mo. Mukhang may gusto ka  kay Ma'm Sasha

      Napakamot na lang sa batok si Gregory. Iniiwas ang tingin sa Uncle.

    "Medyo ho.Kapag nakikita ko si Ma'm nakukumpleto po ang araw ko.Kaya nga laki akong insperado sa trabaho.

     Biglang napawi ang ngiti sa mukha ni Mang Erne. Namilog bigla ang kanya mga mata dahil sa pagkabigla nabatukan niya ang pamangkin.

      Teka, ang sabi ni Mang Erne.Hinawakan niya sa braso ang pamangkin.

     "Seryoso ka ba? Hindi ka nagbibiro?

      Tumawa ng mahina si Gregory. Nahihiya siya sa Uncle niya. Ramdam niyang namula ang Kanyang mukha. "Kalimutan niyo na lang  ang sinabi ko. "Wala ho iyon.''

    Ilang segundo rin ang namagitan sa kanila ang katahimikan.

     Kunsabagay, sabi ni Mang Erne. Unti-unting napunit ang ngiti nito.

    "Biyuda naman si Ma'm Sasha.''wika ni Mang Erne

        "Hindi naman po masama na mahalin ko siya Uncle. di ba, tiyo?''

     Aba't, bulalas ni Mang Erne. Abay' seryoso  ka nga ba pamangkin?

     Tumingin sa malayo si Gregory. Bigla naman sumeryoso ang Kanyang mukha "Pero malabo naman pong patulan ako ni Ma'm Sasha. Mahirap lang ho ako, At isa lang driver.

      Kinakabahan ako sa iyo pamangkin ko Gregory. anas ni Mang Erne.

    Mas matanda siya sa Ito. para kana niyang anak kung tustuusin. sabi ng Uncle niya.

         "Age doesn't matter naman po, Uncle,

         Lintek! aba'y ginugulat mo talaga ako sa mga sinasabi mo yang Gregory. seryoso ka nga.

         Nagpakawala ng malalim na hininga si Gregory. Tiningala niya ang pangalawang palapag ng mansion ni Sasha. Ipinamulsa niya ang mga kamay sa suot na pantalon.

     Hindi naman ho kasalanan humanga.....at mangarap!'"

   Tumingin siya sa Kanyang Uncle."At pwede ko rin iyong abutin Uncle.

     Ha? A, e.... o-oo. Oo naman. Kung talagang gugustuhin mo.

     

      "Kasing ganda ni Ma'm Sasha ang mansion niya. Hindi ako nananawang lihim na titigan ito gaya ng mga nakaw kong tingin sa Kanya kapag nagkakaroon ako ng pagkakataon. Sa tingin  ko Uncle mahal ko na ata si Ma'm .

       Sinapok siya ni Mang Erne. Gumising kana nga sa panaginip mo baka bangungutin ka.

    Uncle naman, angil ni Gregory sapo ang sariling batok. Bakit niyo ko binatukan.

       "Natatakot kasi ako baka mamatay ka sa bangungut. Ginising lang kita Gregory. Sobrang seryoso kana. Natatakot talagapara sa iyo.

      Samantala nangunot ang noo ni Sasha habang nakasilip siya sa bintana ng Kanyang silid tanaw niya ang magtiyuhin na nag-uusap  hindi man niya naririnig ang pinag-uusapan ng mga ito alam niyang siya ang pinag-uusapan ng mga ito.

   "Ako at ang bahay ko, anas niya. Tumalim ang pagkakatitig niya kay Gregory. na ngayon ay nag-iisa na.

     Ang totoo'y ilang araw ng laman ng Kanyang isipan ang lalaki. Sa araw-araw na kasama niya si Gregory Mas lalong tumindi ang Kanyang pagnanasa dito . May mga gabing nag-iinit ang Kanyang pakiramdam at halos ibig niya itong puntahan ang lalaki para utasan angkinin siya nito.

     Gregory.....'' Minsan pa'y wika ni Sasha habang hindi pa rin inaalis ang mga mata niya rito.'' Patulan mo Kaya ako..?

   Ibig niyàng malungkot sa tanong niya.

  Dahan-dahan niyang binitiwan ang kurtina ng Kanyang bintana. "Tigilan mo na nga ang kagagahan mo, Sasha,''sermon niya sa sarili.

   "Kung kailan ka tumanda ay saka ka nagkakaganyan.Mahiya ka sa sarili mo!"Wika ni Sasha sa sarili.

   Nahihirapan ang isip  at damdamin niya. Ibinagsak na lamang niya ang katawan sa malambot na kama. Maluha-luhang tumitig siya sa kisame.

Pls vote and comment :-)

sign out amaya_18

NAME YOUR PRICE  (One Shot Story)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!