📱Twənty ønə📱

956 74 7

,,Hej ale čierna ti sekne"
,,Mala byť ružová!"
,,Babyboy bude kričať na daddyho?~ to sa nepatrí maličký~"
,,P-Prepáč d-daddy"

Zvalil ma na posteľ a prisal sa mi na krk. Vzdychal som ako o život. Tento pocit som dlho necítil~. Začal mi dávať dole mikinu a tepláčiky. Mal som na sebe sexy prádielko, na čo sa pousmial.
Stiahol mi ramienko vrchnej časti prádielka. Začal pozkávať moje rameno.

_____________________
Rozdelím sex na 2 časti?Áno xD

Btw tu je čo mal na sebe😉:

Btw tu je čo mal na sebe😉:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Sexy prádielko😏:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Sexy prádielko😏:

Sexy prádielko😏:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Fourteen || DOKONČENÉ✔Where stories live. Discover now