...

113 15 75

Chap 1 này tui tâm sự về các cặp yaoi tui ship mà mấy ẻm ko thể nào là 1 cặp đc hu hu hu. Cặp ở chap này chính là KID X SHINICHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII...(tắt thở) Ai chung thuyền với au cmt đi. 

Gửi hình nha. Mina thấy hình nào đẹp nhất cmt ngay hình đó số 1+cmt cũng đc còn ko bình chọn mấy hình kia mà cmt thì cứ cmt thoải mái au sẽ trả lời hết.

 Mina thấy hình nào đẹp nhất cmt ngay hình đó số 1+cmt cũng đc còn ko bình chọn mấy hình kia mà cmt thì cứ cmt thoải mái au sẽ trả lời hết

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Mọi người có gì muốn tâm sự hoặc có khuất mắc gì đo cứ hỏi au au sẽ đăng lên để tất cả mọi người có thể giúp bạn bài tỏ tâm sự hay mọi người muốn giữ bí mật cứ ib với au

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Mọi người có gì muốn tâm sự hoặc có khuất mắc gì đo cứ hỏi au au sẽ đăng lên để tất cả mọi người có thể giúp bạn bài tỏ tâm sự hay mọi người muốn giữ bí mật cứ ib với au. Mọi người cứ liên hệ với au thoải mái nha. Nên nhớ HÃY THẬT THOẢI MÁI. Mà au ko biết như thế nào có thể là au copy của bạn khác ai biết nói au au sẽ cố gắng làm fic này khác hơn

XàmRead this story for FREE!