Качих снимка с Лина.

1.1K 62 3

Гледната точка на Лео :

Усетих, че Лина вече не иска да ме вижда около себе си, но продължих да я моля да ми прости.

- Да права си, че бях курвар, но сега е друго.

- И кое му е различното?

- Ами ти. Ти се появи и ме накара да се замисля колко по важни качества трябва да притежава едно момиче.

- Глупости. Това са пълни глупости. - каза отчаяно тя и наведе глава.

- Кое е глупост?

- Всичко което казваш. Как въобще искаш да ти простя?
З

ащо ми беше нужно да се влюбвам в теб? Аз не ставам дори за гадже на някий чистач, камо ли пък на теб. - разплака се тя, аз се опитах да я прегърна, но тя ме избута.

- Лина ти си перфектна. Не искам да те чувствам да говориш повдче така. Ясно ли ти е?

- Млъкни. Повече не искам да те чувам дори. - отсече тя и тръгна в обратната посока.

Мислех да я послдвам, но нищо нямаше да променя.
Усетих телефонът ми да вибрира в джоба ми и побързах да го извадя, защото реших, че е Лина. Но беше баща ми. Каза ми да се прибирам, защото след малко сме щели да ходим за огледа на къщата. Затворих му и веднага тръгнах.

Гледната точка на Лина :

Бях наранена. Знаех, че тази работа с Лео не е много чиста, но продължих да се инатя.

Вече започвам да се чувствам ааадски глупаво. Пълна идиотка съм. Защо се влюбих в него? Защо? Защо? Сега в училище ще ми тръгне име и ще трябва да се спасявам.

Тази вечер наистина щях да излезна с Мария и да се натряскам. Не искам да си тровя черния дроб, но напук на Лео наистина щях да го направя.

Защо го обичам? Как може от всички момчета на света аз да си харесам точно Леон Смит.

Писах на Мария, за да се уговорим за довечера.

Имаше много време до 20:00 за това отяорих да видя какво ми е писал и Лео

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Имаше много време до 20:00 за това отяорих да видя какво ми е писал и Лео.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Отворих сторито му и наистина беше качил наша снимка

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Отворих сторито му и наистина беше качил наша снимка.

По дяволите и ме беше тагнал

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

По дяволите и ме беше тагнал.
Ужасс. Сега вече наистина ще стане мазало в училище. Кой идиот ни е снимал миналата вечер?

Дадох си сметка, че се ядосам напразно, защото той нямаше да се откаже така лесно, и седнах да пиша на Мия..

Дадох си сметка, че се ядосам напразно, защото той нямаше да се откаже така лесно, и седнах да пиша на Мия

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Сложих си един потник и отидох на спирката, за да хвана 66 и да ида у Мария.

In love with my nanny | Влюбен в бавачката си |Read this story for FREE!