Скарах се с Лина.

1K 69 8

Изкарах си телефона и започнах да разглеждам някакви снимки в Инстаграм.

Чувствах се много виновен, че Ерика е в това състояние. Ама пък и тя трябваше да ми каже, ще е девствена и нямаше да я докосна дори.

- Лео... Дай някво хапче. Много, ама много ме боли. - каза тя и веднага станах да ѝ намеря болкоуспокояващо . Щом намерих аспирина ѝ го дадох и тя го изпи.

- Ох остави ме сега да спя. - каза тя и аз се махнах от стаята.

Баща ми и Ники се бяха разкарали от дивана и се настаних там. Нямаше какво да правя и писах на Лина.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Надявам се, че с това Sorry накрая е успяла да схване намека

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Надявам се, че с това Sorry накрая е успяла да схване намека.

Мислех да ѝ кажа каква глупост направих.

Пред дома на Лина :

Щом стигнах къщата ме обзе страх. Беше ме страх, че, ако ѝ кажа ще ме сметне за глупав курвар. Всички ме мислят за такъв. Тя е единствената която ме вижда от захаросания ми ъгъл. Може би за това я обичах толкова.

Направих както ми каза и ѝ звъннах като пристигнах пред къщата.

- Пред вас съм.

- Добре сега ще видиш една пътека отстрани на къщата. Върви по нея и ще ме видиш.

- Не... По-добре ела. Сигурно няма да ме искаш около себе си като чуеш какво ще ти кажа.

- Какво ще чуя?

- Нещо лошо. Идвай.

- Ъъъ добре. - каза тя и затвори.

Вече много се притеснявах. Слезнах от колата и се подпрях отстрани. Чаках около 10 минути и Лина най-накрая се появи от задната част на къщата.

Щом ме видя се усмихна и ме прегърна. А аз продължавах да гледам безизразно.

- Защо си толкова скован? - попита ме тя, усмихна се широко и ме хвана за ръцете.

Аз я гледах в красивите ѝ черни очи и сякаш нещо беше заседнало в гърлото ми и не можех да обеля думичка. Накрая преглътнах буцата в гърлото ми, погледнах надолу и го изрекох:

- Спах с Ерика.

- Моля? - попита ме Лина, усмивката ѝ беше изчезнала и пусна ръката ми.

- Виж, аз съм много тъп човек. Моля те не си тръгвай. Само ти ми остана.

- Ще кажеш ли на ваще? - попита ме тя сякаш не беше чула какво ѝ казвам.

- Ама разбира се, че не. А ти как го приемаш? Има ли надежда да ми проговориш отново?

- Аз не ти се сърдя. За какво да съм сърдита?

- Ами... Знам ли, защото момчето което... - започнах аз, но не знаех как да продължа. Кой всъщност съм за нея?

- Което ме лъжеше, че ме обича е спал със сестра си ли? За това ли да ти се сърдя?

- Аз не те лъжа. Нямаш си и на идея колко много те обичам.

- Дали? Ако ме обичаше щеше ли да спиш с други?

- Въпреки това те обичам. МНОГО!

- Нека да си спестим празните приказки, Лео. Аз съм твоя бавачка, работя за баща ти и нямам право да се виждам с теб. Край. Това е, приеми го.

- Ти просто не искаш да се срещаш с мен.

- Да. Да така е, Лео. Защо ми е да се влюбвам в курвар като теб? - ядоса се тя.


Hei hora 🖐🏼 dnes i utre shte spamq s novi glavi. Vse pak sme c gripna 😏😝😝

In love with my nanny | Влюбен в бавачката си |Read this story for FREE!