24: Big Ugly Fight

Magsimula sa umpisa

"I can do both," confident na sabi niya. "I can illustrate LLD without sacrificing the quality of Project Eve."

Tumawa ito pero halatang pilit 'yon. "You're joking, right? Quit it, Rabi."

"Ruma–"

"Bakit ba ang kulit mo, Rabi?" halatang frustrated nang tanong ng kakambal niya. "Ano bang pakialam mo kung mag-hiatus ako? Intindihin mo na lang ang comics niyo ni Beverly."

"Bakit parang wala ka nang pakialam sa comics niyo, ha?" sita niya rito. "What's happening to you, Ruma?"

Bumuntong-hininga ito at hinilot ang sentido na para bang kinakalma ang sarili. "I'm just... tired, okay?"

"This is so unlike you," kunot-noong sabi niya. "Seriously, Ruma. Kung 'yong illustrator mo ang problema, I'll help you. Hindi mo kailangang ihinto ang LLD kasi sayang, eh."

"If you really care about me, you should have chosen my pitch from the start."

Wow, that was a huge blow. Bukod sa bigat ng sumbat ng kakambal niya, ramdam din niya ang hinanakit sa boses nito na ngayon niya lang yata narinig mula rito. "Pero fair ang naging competition niyo ni Beverly. Why are you acting this way now?"

"'Yon nga ang nakakatawa, 'di ba?" iiling-iling na sagot nito. "Kakambal mo ko pero kailangan ko pang makipag-compete sa ibang tao para lang pumayag kang maging illustrator ko uli." Saglit itong natigilan na parang biglang natauhan. "But I really can't blame you, can I? Our first webcomics was a failure. Kaya gets ko naman kung bakit pumili ka ng ibang writer."

"Ruma, bakit hindi mo agad sinabi sa'kin na ganyan pala ang feelings mo?"

"Kasi hindi ko rin alam na ganito pala ang nararamdaman ko," katwiran nito. "Na-feel ko lang 'to no'ng nakapasok ka sa Top 10. That was when I finally realized the huge gap between us. Sobrang talented mo, eh. Mas bagay nga na maging writer mo eh 'yong sing level mo."

His chest tightened. Para ngang kumirot pa 'yong marka ng hiwa sa kilay niya na nakuha niya no'ng freshman sila dahil sa pagtulak nito sa kanya noon. Pero sigurado siyang mas masakit ang nararamdaman niya ngayon. "I don't understand you, Ruma."

"Of course you don't," natatawang sabi nito. Tawa na walang emosyon. "You never lost to anyone, right?"

"Are you angry at me because you lost?" naguguluhang tanong niya. "Ayaw mo na bang magsulat ng comics kasi nawalan ka ng confidence after mong hindi makapasok sa Top 10?"

"Ayoko nang mag-comics kasi hangga't nasa parehong field tayo, hindi kita matatalo," pag-amin ni Ruma sa basag nang boses. "Kaya nag-decide ako na mag-quit na."

"What?!"

"Naaalala mo ba 'yong huli nating competition? Na kapag nakapasok ako sa Top 10, magiging illustrator uli kita sa future project ko," sabi ng kakambal niyang emosyonal na. "Well, I didn't make it. Wala ka nang obligation na maging illustrator ko sa kahit anong isusulat ko. Not that I plan to write again. At least, not for a comic series."

"So, you're quitting because of me?"

"I'm quitting because I'm too tired of chasing you," giit nito. "Kasi ngayon, malinaw na sa'kin ang difference natin. Hindi ko na ipipilit ang sarili kong maging partner mo sa comics industry kasi iho-hold back lang kita. Tinatanggap ko nang hindi tayo magka-level kasi masyado kang magaling."

"What the hell are you saying, Ruma?" iritadong tanong niya sa kakambal niya. This was so unlike her! "Ikaw ang nagsabi noon na ang rivalry natin ang special connection natin. But now, you're saying that you want to quit being a comic writer?"

"I don't want to be a loser forever," katwiran nito. "It's time for me to find a path where I can succeed on my own. Okay din naman 'to, 'di ba? Hindi naman puwedeng habambuhay tayong magkasama, eh. Darating din naman talaga 'yong time na maghihiwalay tayo para mag-grow individually. And I want to grow apart from you as early as now."

"Fine," galit na sabi niya. "If that's what you want, then I'm quitting as Beverly's illustrator. Ikaw ang may dream na maging comic writer kaya ikaw ang mag-stay dito. Ako na lang ang aalis since hindi ko naman goal ang maging professional illustrator."

Napasinghap ito– halatang nagulat sa sinabi niya. "Are you out of your mind, Rabi Agustin? Beverly will kill you!"

"We only had verbal agreement so I can get away with this," katwiran niya. "Wala akong pinirmahang kontrata sa kanya. Saka ano naman kung masira ang reputation ko o masira ang friendship namin? Everyone knows that I'm a jerk anyway."

"You're crazy!"

"I'll go to Beverly's house right now to tell her to find a new artist. Telling her in person is the least thing I can do for her. Saka kailangan na niya 'tong malaman agad para makahanap din agad siya ng bagong illustrator," malamig na deklara ni Rabi dahil totoong galit na siya ngayon. "Then, we can ignore each other's existence from now on– just like what you want, Ruma."

Dumaan ang sakit sa mukha ni Ruma at umasa siyang babawiin nito ang lahat ng mga sinabi nito kanina. Pero hindi 'yon nangyari. Instead, her expression hardened and when she spoke, her voice was as cold as his. "Yeah, we should stop invading each other's worlds."

Our Sixty-Second Gap (Published/Preview)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!