Не мога да устоя на Ерика.

1.2K 65 12

Гледната точка на Лео:

Разбира се и аз отидох в моята стая, за да видя кво дири Ерика там. Отворих вратата и я видях да гледа стената ми със спомени.

- Много съм хубав, нали? - усмихнах ѝ се аз и погледнах снимките.

- Аз мога ли да слагам мои снимки тука?

- Не.

- И що?

- Защото, ще имаш своя стая в другата къща и не искам да ми разваляш стената.

- О и баща ти каза, че майка ти му е дала някви снимки дето тряло да ти даде ама не могла и ся Джейкъб трябва да ти ги даде.

- ДЖЕЙКЪБ СМИТ КАКВИ СНИМКИ ИМАШ ДА МИ ДАВАШ! - развиках се аз и слезнах в хола. И по дяволите двамата с Ники правеха секс.

- Лео! Защо си тука? - попита ме изплашено баща ми и в този момент Ники стана от него.

НЯМА ДА ПОВЯРВАТЕ КОЛКО ГНУСНО БЕШЕ.

- Ужасни сте. А баща ми дай ми снимките от мама

- Ох тея боклуци ли? - каза той и извади от джоба си тези снимки.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
In love with my nanny | Влюбен в бавачката си |Read this story for FREE!