Chương 35

4.2K 181 81

Hạ giới, hai canh giờ sau.

Sau khi trộm nhìn quyển trục, lúc này Tạ Liên mới hiểu biết thêm về địa vị của Phong sư.

Năm sư Thiên giới, cách gọi danh hiệu này thay thế cho tên họ. Tỷ như, trước khi Địa sư phi thăng, có tên thật ở nhân gian là Minh Nghi, sau khi phi thăng, thì gọi là "Địa sư Nghi". Tên thật trước kia của Phong sư là Thanh Huyền, sau khi phi thăng, theo nguyên tắc được xưng là "Phong sư Thanh Huyền". Phong sư, người cũng như tên, tính tình như gió, thích kết giao bằng hữu, nhân duyên ở thượng thiên đình cực tốt, một lần ra tay là mười vạn công đức ở thông linh trận lần trước là có thể nhìn ra. Hơn nữa, huynh trưởng của hắn còn là thần quan cầu tài vận ở nhân gian, hiển nhiên ra tay rất hào phóng.

Không sai, ca ca Phong sư Thanh Huyền, chính là "Thủy Hoành Thiên", Thủy sư Vô Độ.

Hai người sóng vai mà đi, vừa đi vừa tán gẫu. Tạ Liên thật lòng nói: "Nhị vị Bùi thị đem một họ phi thăng, đã là chuyện lạ, mà nhị phong sư thủy các ngươi, thật sự càng hiếm lạ hơn."

Phải biết, trong mấy vạn người cũng không nhất định có được một người phi thăng, Bùi Trà cùng Bùi Túc còn cách nhau mấy trăm năm, hơn nữa Bùi Túc còn không phải hậu nhân trực duệ của Bùi Trà, mà là con cháu không biết mấy đời của huynh đệ của Bùi Trà, nhưng Thủy sư Vô Độ cùng Phong sư Thanh Huyền lại là một đôi huynh đệ ruột thịt, đây mới chân chính là một môn nhị phi thăng, như thế nào không hiếm lạ?

Sư Thanh Huyền cười nói: "Này có là gì, ta cùng ca ca một thai ra tới, cùng nhau lớn lên, cùng nhau bái sư tu hành, tự nhiên cũng cùng nhau phi thăng."

Về điểm này, trong quyển trục cũng đề cập qua. Sư Vô Độ dẫn đầu phi thăng, mấy năm sau, sư Thanh Huyền cũng độ thiên kiếp. Mọi người thường cung phụng cả hai vị thần quan, cùng ngồi cũng ăn, cùng điện mà bái, có thể thấy được cảm tình thật sự rất tốt, vì vậy, cũng như lời Nam Phong và Tam Lang từng nói, nguyên nhân Bùi Trà sẽ không động vào Phong sư. Dù sao cũng là bào đệ của Thủy Hoành Thiên, làm sao mà không nể mặt được? Nghĩ đến đây, Tạ Liên chợt nhớ tới một chuyện, y nói: "Phong sư đại nhân, ta nghe Bùi tướng quân nói, hắn tựa hồ có giao tình cùng ca ca của ngươi. Lần này ngươi tố cáo tiểu Bùi tướng quân, ca ca ngươi có thể hay không...."

Lời còn chưa dứt, Thanh Huyền đã nói: "Sẽ không. Hắn đã sớm biết ta không thích Bùi Trà."

Tạ Liên lo lắng: "Biết là một chuyện, làm cái gì lại là một chuyện khác. Lần này Thủy sư đại nhân có thể cùng Bùi tướng quân sinh ra hiềm khích hay không?"

Thanh Huyền nói: "Sinh ra hiềm khích mới tốt, ta ước gì ca đừng có quan hệ với hắn nữa, sớm ngày thoát ly tam u ác tính."

Tạ Liên ngẩn người: "Tam u ác tính?"

Thanh Huyền bất ngờ: "Cái gì! Ngay cả chuyện này ngươi cũng không biết? Hảo hảo, ta biết ngươi cái gì cũng không biết. Để ta nói cho ngươi nghe, tam u ác tính này ở trên thượng thiên đình thanh danh tương đối kém, nhưng quan hệ lại tướng đối tốt, được mấy vị thần quan nói đùa đặt cho một danh xưng. Vậy nên tam u ác tính chính là Bùi Trà, Linh Văn cùng ca ta."

Tạ Liên nghĩ thầm: "Cư nhiên không phải Tạ Liên, Tạ Liên, Tạ Liên."

Thanh Huyền lắc lắc cây quạt nói: "Huống hồ sự việc lần này, vốn dĩ là sai lầm của tiểu Bùi, Bùi Trà kia muốn kéo quốc sư Bán Nguyệt gánh tội thay, hòng giữ lấy tiểu Bùi, nhưng hắn không hoàn thành kế sách được. Mặc kệ là thần hay là quỷ, dù sao cũng phải có trách nhiệm với việc mình làm ra. Khi dễ một tiểu cô nương thì có bản lĩnh gì?"

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now