#makeITsafePH Writing Contest

20 0 0
                         

Globe and Wattpad presents: #makeITsafePH campaign for online safety and security.

Ikalawang linggo na ng ating patimpalak! Ano ang inyong mga natutunan? Nagpasa na ba kayo ng inyong mga kwento? Dapat ito ay original na istorya mo at hindi kinopya sa iba. Pwede kang magpasa nang marami. The more entries you have, the more chances of winning!

Muli, ay narito ang guidelines para sa ating writing contest: https://my.w.tt/blEPZI1jUS

Ang writing contest na ito ay bukas para sa lahat!

Check AmbassadorsPH profile para sa iba pang impormasyon! 😊

tt/blEPZI1jUSAng writing contest na ito ay bukas para sa lahat!Check AmbassadorsPH profile para sa iba pang impormasyon! 😊

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.
#makeITsafePHTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon