The Son of Demons

117 10 1

Chapter24

Hinihigop ni Aiden ang sabaw ng overcooked noodles nang makarinig siya nang katok sa pinto nang kanyang silid.Napakunot-noo siya.Hindi siya tumayo upang buksan ang pinto.Isa lamang ang naiisip niya na mag-iistorbo sa kanya nang mga  sandaling iyon.

"Hello!Aiden?Gising ka pa ba?"pagtawag  ni Jabez mula sa likod nang pinto.

"Tulog na ako!"malakas na sabi niya.

Narinig niyang tumawa ito.His laugh sounded rich.Hindi niya alam kung dahil sa tawa nito kaya siya tumayo at pinagbuksan ito.

"Sleepwalk?"nakataas ang isang kilay na tanong nito.Karaniwang habit ng mga babae ang magtaas ng isang kilay pero kataka-taka nang ito ang gumawa niyon ay parang katanggap-tanggap at sabihing gawain din iyon ng mga macho.Nakadagdag kasi iyon sa appeal nito.

Appeal?Really now,Aiden?Paano mo sasabihing nagdadalantao ka at inuna mo pang pagpantasyahan ang katawan ng iyong minamahal.

Pinatigas niya ang kanyang anyo."Sabihin mo na kung ano'ng kailangan mo bago pa magbago ang isip ko,"aniya.Birthmark ba iyong nasa kaliwang panga nito o dahon ng malunggay?Bakit masyado yatang malaki para maging nunal?Kinastigo niya ang sarili na napuna pa niya iyon.But then again,sadya lang sigurong maliwanag sa silid niya kaya nakita iyon.

"I just wondering why you're hiding inside your room?"

Malamang may pinagtataguan.Umismid siya.Buntis ako."May masamang nilalang  kasi sa labas kaya nagkukulong ako dito,baka kainin ako ng buo!"mataray na wika niya.

Saglit na lumingon ito sa paligid."No.Hindi mangyayari 'yan.You know,I'm here to protect you."Kung tingnan siya nito ay parang sinasabing nagda-drama lang siya."Ang sabi ni Lola Gloria sa akin kaninang pagdating ko ay masama daw ang pakiramdam mo.Okay kana ba o masama pa rin ang pakiramdam mo?"

"Both of the above,"sarkastikong wika niya."Kung gusto mong gumaling ako agad,umalis kana dahil gusto ko nang magpahinga.O kaya,bantayan mo kami magdamag  nang baby ko para hindi kami mapahamak."

"Baby?What exactly do you mean?"

"Nagmamaang-maangan ka pa?Buntis?May baby sa loob ng tiyan ko pero hindi ko alam kung paanong nangyari 'yon,Jabez.Believe me.Isang beses pa lang may nangyrai sa atin.Ikaw din ang nakauna sa akin....but still, I don't understand why I got pregnant.Maliban nalang kung may kumulam sa akin."

"Kulam?"nakakunot-noong tanong niya.Waring clueless ito kung ano ang "kulam" na tinutukoy niya.

"Kulam.Black magic.You know,witch."ani Aiden.Jusko,para akong nakikipag-usap sa sanggol  na walang kamuwang-muwang nito,ah.

"Kulam-witch.I see."Tumango-tango ito,waring amused."As you were saying?"

"As I was saying,malamang kinulam ako ng malanding Vivian na 'yon at nilagyan niya nang kung ano ang tiyan ko  and now I ended up being pregnant without knowing it earlier.Samantalng isang beses palang may nangyari sa atin tapos bubulagtain ako na tatlong buwan na pala akong buntis."walang prenong sabi niya rito.

He smiled."Not bad..."

Tumango-tango siya.Nag-e-exaggerate lang naman siya.Hindi lang niya talaga lubos maisip na buntis na nga siya.At lalo siyang naiinis sa sarili dahil hindi siya sigurado kung si Jabez nga ama nang kanyang pinagbubuntis.Pero si Jabez lang naman ang kauna-unahang lalaking sinukuan niya ng sarili.

"So,okay lang saiyo na buntis ako?Sa isang beses na pagtatalik lang natin?Are you sure about it?I still doubt about it."

"Yes.It's fine with me.But for your safety,you and the baby have to leave here."

"So,hindi mo inaako na anak mo ng to'ng dinadala ko!?Your asking me to leave?Pinagtatabuyan mo kami ng anak natin,fine!Kung 'yan ang gusto mong mangyari,I'm leaving.Alam ko naman na,you can live without me.Nandiyan naman ang malanding si Vivian para samahan ka sa mga lakad mo 24 hours kaya pagkakataon mo nang palayasin ako ngayong natuklasan mong buntis ako."

"No.Hindi iyan ang ibig kung sabihin,"malumay nitong sabi.

"So,anong gustong palabasin,ha?Ano'ng ibig mong sabihin!Whatever!I don't care.Magsama kayo ng babaeng 'yon!Magpakasasa kayo!You'll regret chasing me out,Jabez.You will."umiiyak na niyang sigaw sa binata.Kusang nang tumulo ang mga luha niya.Naninibugho ang kanyang damdamin.

"But what if it doesn't"

"Eh,di manhid ka!Now,if you excuse me,I want to sleep now."Akma na niyang isasara ang pinto ng pigilan siya nito.

"Wait!Can I explain?anitong nakatingin sa maganda niyang mukha.

"Hindi puwede!"tanggi niya."Malinaw na sa akin na pinapaalis mo ako.Kung gusto mo,doon ka sa Vivian mo!"

Come to think of it,tiyak na nagbigla lang siguro ang binata sa inamin niya.Oo nga't siya rin ay nabigla sa natuklasan.High tech na ang teknolohiya,hi tech narin pala ang pagbubuntis.Pero mula sa malalim niyang pag-iisip kanina lamang ay parang may inililihim talagang pagkato ang binata.Jabez is hiding something.Pero wala siyang pakialam kung anuman iyong lihim na iyon na nais ipaliwanag sa kanya ng binata.Nakapagdesisyon na siyang bumalik ng Maynila para doon isilang ang kanyang magiging anak.Ang kanilang magiging anak.

"Aiden,please.Listen to me,"wika nito.

"Sorry,Jabez.We're done!"Sa halip na umalis ay pinakatitigan siya nito.Humalukipkip pa ito at tila binabasa ang ekspresyon niya.Niyakap niya ang sarili.Diskumpiyado siya sa klase ng tingin nito sa kanya.Tila nais siyang sakmalin at sunggaban dahil sa pagtataboy niya rito at ayaw pakinggan ang nais mang paliwanag.

***NEXT***

The Son Of DemonsBasahin ang storyang ito ng LIBRE!