/022/

528 65 3

"-Хайр гэдэг нэг ёсондоо таталцлын хуулийн нэг хэлбэр юм."

Сэүнийг надад лекц маягийн юм тавиад байсанд миний инээд хүрч байлаа.

Би "Яагаад надад энэ бүхнийг хэлээд байгаа юм?"

Чанёол "Таны хожуу хийх үйлдэлд чинь би бага зэрэг харамсаад."

Би "А-айн?"

Чанёол "Удахгүй өөр нэг хүн гарч ирэх нь байна. Миний цаг дууслаа хөгжилтэй байлаа Аашлин нүүна."

Миний толгой яг л гашилсан бохь шиг болж дуусах нь.
Одоо л яагаад энэ эмнэлэгийн эмч нар түүний оношийг гүйцэд тогтоож чадахгүй байгааг нь ойголоо.

Түүний дүр төрхүүд үнэхээр галзуу бас гажиг юм.

Чанёол "Би Чанёол хён та хоёрын өмнөөс харамсчихлаа.

Бас таталцлын хуулийг зөрчвөл бид үхдэг юм шүү үүнийг сайн санаж яваарай."

Түүний ойлгомжгүй яриаг сонсохоос залахаад бас бага зэрэг айгаад байсан учир би шууд л өрөөг орхилоо.

Аашлин чи яг юу хийх ёстой вэ?

Аашлин чи яг юу хийх ёстой вэ?

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

--Анна--
Таалагдсан бол сэтгэгдлээ үлдээгээрэй🙏

WHY STORY 4. PCY //completedWhere stories live. Discover now