Chapter 11

19.3K 647 573
                         

REIKO

NAKAUWI na kami sa Manila. Hanggang makauwi ako dito sa mansyon ay hindi pa rin ako maka move on sa ginawa ni Enzo kagabi. Kapag pumipikit ko, nai-imagine kong nakalapat pa rin sa labi ko ang labi niya. Gosh! Nakakaloka. Hindi pa rin ako makapaniwalang nangyari iyon.

Mas lalong nakakakilig kasi si Enzo lang naman ang first kiss ko!

"Ate, para kang timang. Kanina pa kita tinatawag."

Tinaasan ko ng kilay si Rance. "Oh, bakit ba?"

"May bisita ka sa baba."

Kumunot naman ang noo ko. "Bisita?"

"Oo, at ini-interrogate na siya nina Dad at Kuya Miko."

Nanlaki ang mga mata ko. Sino naman 'yon? Ini-interrogate nina Dad, so it means hindi ang triplets. Pero sino?!

Napabalikwas ako ng bangon. Sumunod ako kay Rance pababa sa salas and my eyes widened when I saw him.

"Yes, sir!"

"Do you know that she's our fucking princess?" Sabi ni Dad.

"Yes, sir!"

"Do you know that no one dares to mess up with the Abellano's?" Sabi naman ni Kuya Miko.

"Yes na yes, sir!"

Napailing ako saka mabilis na lumapit sa kanila. "Dad! Kuya! What's happening?"

Dinaig pa nila ang commander at itong si Dean ay sundalo na tuwid na tuwid ang pagkakatayo.

"Do you know him, Princess Reiko?"

Tumingin ako kay Dean. He smiled at me. Hindi man lang ba siya natatakot kay Dad?

"Yes, Dad." Sagot ko.

"So he asked us if he could court you."

Nanlaki ang mga mata ko. May ganoong factor agad?! Talagang pumunta siya dito para magsabi kina Dad? Gosh. Hindi niya kilala ang Dad ko! He's a satan!

Lumapit sa akin si Mom. "Reiko, anak, see? Ang Daddy at Kuya mo, kita mo, they are so protective to you kaya sana ay maintindihan mo. Do you love him?"

"Mom!"

Love agad? E iba nga kasi ang gusto ko.

Tumawa siya. "I'm just kidding. Anyway, I like the guts of this guy. Is he really courting you?"

Sumulyap muna ako kay Dean. Mas ngumiti siya. "He asked me, yes." Sagot ko.

"What's your name again?" Tanong ni Dad.

"Theo Dean Valdez, sir!"

"Are you fucking serious of courting my daughter?"

"Yes, sir! Hundred percent, sir!"

Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Halos mapanganga ako. Seryoso ba 'tong Dean na 'to?!

"Are you fucking single? There's a possibility that you're a fucking playboy." Sabi ni Kuya Miko.

"Yes, sir! I'm a hundred percent single! No flings, no girls, and no, I'm not a playboy, sir!"

Nasapo ko ang noo ko.

"Give me you---"

"Here's my birth certificate, sir! Also, my ID with my address! In case, I hurt your daughter you can arrest me!"

Mas nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Dean kaya napatingin ako sa kaniya at pinanlakihan siya ng mata. Ngumiti lang siya.

Anong ginagawa niya?!

One-sided LoveTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon