Chapter 23: Betrayal

1.2K 38 4

A/N:
And here's another chap! sana lang magustuhan niyo hehe...

(Ave POV)

"Ave, where are you going?" tanong agad sa kanya ni Rina nang makita siya nitong nakabihis pagkapasok nito sa kwarto nila.

"I uh..." nang makita niya ang pagdududa sa mga mata nito alqm niyang kahit na makasara ang mind link niya ay malalaman at malalaman pa rin nito na nagsisinungaling siya.

Napabuntong-hininga na lang siya bago sinabi dito ang totoo. "Emerson got valuable information on the hybrids whereabouts."

"Bumalik na si Emerson?" gulat na tanong ng asawa.

"Bumalik na siya but he will accompany us to give us directions.” Sabi niya.

“Hindi ba dapat mas mabuti kung dumito na muna siya, isa pa sobrang nag-aalala na sa kanya si Reese.”

Agad na napangiwi siya nang maalala ang matalik na kaibigan ni Rina na si Reese ora na malaman  nitong isinama niya si Emerson agad nang hindi ito hinayahaang magpahinga ay siguradong katakot takot na death threat na naman ang ibibigay nito sa kanya.

He sighed. “Yes, I know that but it can’t be helped kailangan nang matapos ang mga kaguluhan na ito at matatapos lang 'yon oras na mawala ang mga kalaban.”

Tumitig lang ito sa kanya hanggang sa nagulat na lang siya nang yakapin siya nito. “Just be safe, I have a bad feeling about this.” Sandali siyang natigilan saka niya ibinalik ang yakap nito.

My Midnight Kiss (MBIAV 2)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!