45 - x

114 11 3

'Weten ze het al?' vroeg Ikki, die met haar handen op verschillende knoppen speelde.

'Nee, nog niet,' zei haar collega, die bereik had met Uesla.

'We hadden haar daar ook nog nooit alleen moeten achterlaten.' Ikki zuchtte, alsof ze een moeder was, die net had gezien dat haar kind iets had gedaan, wat ze niet wilde.

'Ze is niet alleen.' Monosh wees op zijn beeldscherm, waar een rood stipje een weg uitstippelde, alsof dat het uit zou leggen.

Voor Ikki blijkbaar wel. 'Rijden ze met haar weg?'

'Nee joh! Ik heb ingezoomd op het Gekkenhuis.'

'Vandaar.' Ikki draaide haar hoofd weer naar haar eigen scherm.

'Al een teken van leven?'

'024 reageert nog steeds niet.'

Monosh vloekte en vormde zijn handen tot vuisten. 'Het schiet niet op. We hebben maar weinig tijd. Waarom willen ze niet praten?'

'Ik weet het niet.' Ikki schakelde over naar een ander beeld. Treurige, simpele gebouwen keken terug. De geblakerde muren en omvallende stenen waren het enige teken van de eeuwigdurende strijd. Verschrikkelijke planeet, dacht ze.

'Ik heb het altijd gehaat daar,' zei Monosh geïrriteerd, omdat Ikki weer eens sentimenteel deed. 'Je kan er niets.'

'Dat komt omdat ze een andere manier van leven hebben,' zei Ikki, die tevens de planeet en de mensen daar bewonderde. 'De planeet is gebouwd voor de...'

'Ja, ik hoef geen geschiedenisles.' Monosh keek haar geërgerd aan.

Ikki sloeg haar ogen neer bij de intrigerende blik van haar collega; ze werd altijd een beetje bang van hem. 'Waar zijn de andere stipjes?' vroeg ze dus, om de aandacht van haar af te halen.

Monosh keek terug naar zijn beeld. 'Anus!' vloekte hij in het Latijn. Ikki keek treurend uit het raam. Ze mocht dan wel ouder zijn dan Monosh, maar ze was zeker geen oude vrouw. Ze mocht hem niet echt, maar ze had geen invloed op haar werkpositie. Ikki zag de grote glazen gebouwen die gebouwd waren door Yahs, hun president. Ze waren ontworpen door het Tyhr-team, de beroemdste architecten in het land, het was prachtig.

'Bel alarmfase 2 op,' baval Monosh haar, terwijl hij bepaalde beeldschermen opzocht en uitzoomde. 'We zijn ze uit beeld verloren.'

Migri {deel 1}Lees dit verhaal GRATIS!