RD 49

51.1K 1.7K 334
                         

I have a twitter account for those who are asking: @wpcinnderella you can DM me here if u have questions or anything.

Phase 49

After having dinner together with the Villareals, niligpit ni Elexius ang lamesa habang si Elos naman ang naghugas ng pinggan.

"Ayos lang ba?" tanong ko. "Kaya ko namang maghugas ng pinggan."

Tumawa si Met habang nasa counter table at inaayos ang mga prutas sa basket. Fab was busy fiddling with her cellphone, pinicturan si Elexius na naglilinis ng lamesa.

"Ayos lang 'yan kay Elos." sabi ni Met.

Mukhang galing flight pa si Elos dahil iyong slacks na itim pa rin ang suot at puting shirt. Nakakahiya naman na siya itong pagod at ngayon naghuhugas pa. Lumapit ako roon para ilapag ang ilang babasaging baso, nahagip ko si Primiel sa hamba at nakatingin sa akin. Elos glanced at him and smirked, Primiel gasped out as he pulled me out of the kitchen area. Dinala niya ako sa living area.

"Let them do that,"

"Hindi ka kasi tumutulong!" I hissed back. "Kagagaling lang niya sa flight, naghugas pa ng pinggan tapos si Elexius nagligpit ng lamesa. Ikaw? Anong ginawa mo?"

Humawak siya sa dibdib niya. "You see, this still hurts."

Suminghap ako at pinandilatan siya.

"Nagawa mo ngang manyakin ako—"

He pressed his lips against mine and put his index finger on my lips. "Shh, may mga bata. 'Tsaka nagustuhan mo naman."

Namilog ang mga mata ko nang makita kong naglalakad si Arki at Troi patungo sa kabilang sofa. Marahang sinipa ni Arki ang rocking crib ng bunso nila Met at Elos doon para maiugoy ang baby at manatiling tulog habang nagkukuwentuhan silang dalawa tungkol sa isang movie na pinanuod. I glared at Primiel, he's now looking at the two while listening. He's so fond of kids, pansin ko na iyon noon pa lalo na kapag nag-uusap ang mga iyon na akala mo'y matatanda na rin kung magsalita. Malungkot pa rin ako para kay Troi dahil kahit na alam kong nakakaintindi siya sa paligid ay hindi pa rin maaalis na kulang iyon para sa isang bata.

"Who's your idol when it comes to action, then?"

Troi flinched, also Arki and shook his head.

"U-Uh, sorry. I didn't mean to offend you, Troi."

"There's nothing to be offended. It's all right."

Arki looked at Primiel beside me with a pouting lips.

"Tito, when can Troi see us?"

"The age he can take a surgery is eighteen, Arki." malamig na sagot ni Primo.

"Is that a hundred percent sure that he can?" Arki's followed up question made Primiel shrug hesitantly. "So he'll be able to watch action movies with me and talk about our idols."

"Arki, you're describing them. It's enough for me to hear how good the action movies are."

"No, that's still not the exact reaction I want to see from you while watching movies."

"Even so, we can't really get everything we want. Just stick with the idea of flaws and you could sleep well knowing I'm blind." Troilus said calmly.

"We can take you to another country for that—"

"Eighteen, Arki. Stick with it. Let's see each other on that age."

Humingang malalim si Arki at napatango habang nakatingin kay Primiel na tila nagsusumamo. Primiel sighed mildly and nodded.

Villareal #5: Rayless Daybreak Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon