📱Twənty📱

912 87 13

,,Yoongi?"
,,No?"
,,Kde si mi dal tú ružovú sukňu?"
,,Máš ich asi štyridsať"
,,Jaj tá! Dal som ju prať"
,,ČO?!"
,,Videl som ju na zemi tak som ju dal do práčky"
,,AKÉ OBLEČENIE SA PERE!?"
,,Čo ja viem nepozeral som"

Okamžite som vyletel hore. Pozrel sa do práčky.

,,NIEEEE!!!"
Padol som na kolená a začal plakať. A asi tušíte, PRALA SA ČIERNA!!!"

,,Oh...prepáč, t-to som nechcel"

________________________________
Špeciál za 300 follows?

Hmm...chcete vidieť môj otrasný ksicht?😊

Fourteen || DOKONČENÉ✔Where stories live. Discover now