CHAPTER SEVENTEEN

43.1K 761 6

It was tempting. His offer was really tempting. Pero parang sinampal siya sa mga sinabi nito. Isang malaking insulto sa kanya na siya ang inalok nitong maging ina ng anak nito. Sa palagay ba nito ay siya ang tipo ng babae na magpapabayad sa anak niya at ipapamigay sa iba? Paano nagagawa ni Warrick na alukin siya ng pera samantalang alam naman niya na malapit sa puso niya ang mga bata?

Tinungga niya ang alak at pilit na pinablangko ang utak para di na niya maisip pa ang malaking advantage na makukuha niya oras na tanggapin ang alok nito. Labag iyon sa prinsipyong ipinaglalaban niya.

Marahan siyang tumayo. “Bakit ako ang napili mo?”

“You are desirable and intelligent. Sa palagay ko magandang manahin iyan ng magiging anak ko. And you are in need. Malaki ang maitutulong sa iyo ng deal na ito.”

Pakiramdam niya ay tinapakan na naman nito ang pagkatao niya. “At dahil kailangang-kailangan ko ng pera, sa palagay mo sasaluhin mo na lang kung anuman ang ibato mo sa akin? Thanks for the offer pero sa palagay ko hindi ako ang babaeng hinahanap mo. Kahit pa anong halaga, hindi ko ipapamigay ang anak ko. Magkakamatayan muna tayo bago mangyari iyon,” mariin niyang nausal dahil di niya mapigilan ang emosyon niya.

Hindi niya gugustuhing lumaki ang anak niya sa isang lalaki na walang inisip kundi pera. Tatratuhin lang nitong business investment ang isang bata. Hindi ito dapat na maging ama dahil wala naman itong pagmamahal na ibibigay sa bata. Pera lang ang iniisip nito. At sinong matinong ama ang gugustuhing ilayo ang anak nito sa ina ng bata?

May babae man sigurong walang puso na isusuko ang anak nito para sa pera pero hind siya ang babaeng iyon. Mali ito ng babaeng inalok ng business proposition nito.

Nanatiling kalmado ang anyo nito. “Your family needs the money. You know that. Wala nang ibang mag-aalok sa iyo ng tulong katulad ko. Or are you expecting a rich man would marry you instead to save your family’s neck?”

May himig ng pang-uuyam ang tanong nito at saka ito tumawa. Parang sinasabi nito na masyadong mataas ang pangarap niya sa buhay.  

Umiling siya. “Hindi ko rin gusto iyon. Just like do, I don’t do things half-heartedly. Para sa akin, ang lahat ng ginagawa ko may kasamang pagmamahal. Yes, I need the money. Nahihirapan na ako sa mga pinagdadaanan ko. Your offer is tempting. Pero sa palagay ko hindi ko iyon magagawa. Hindi ko gugustuhing mawala sa akin ang anak ko kahit pa ilang milyon ang ibayad mo sa akin. And I will be grateful if you are kind enough to show me the way out. At sana matagpuan mo ang babaeng makakatupad ng plano mo.”

Hindi na siya makakatagal na kasama pa ito. Hindi niya masasabing bumaba ang respeto niya dito. Some men were more evil than him. Baka kung ibang lalaki ito ay paiibigin pa nito ang isang babae para mapagtakpan ang totoong intensiyon nito. At least Warrick was honest enough to tell her his plans. Iyon ang buhay nito.

Pero di niya maiwasang malungkot para dito. Parang walang pagmamahal sa buhay nito. Wala ring madadamang pagmamahal ang magiging anak nito. May mga nanay na ipinamimigay ang anak ng mga ito para mapunta ang bata sa isang magandang pamilya na magmamahal dito at magpapalaki dito nang maayos.

Kung ibang tao lang sana si Warrick. Kung isa lang sana itong mapagmahal na asawa sa isang babae. Hindi isang bachelor na ang gusto lang ay may magmana ng negosyo nito.

Isusuko ba niya ang anak niya sa ganoong klaseng buhay? He would surely look for excellence. Malaki ang ibabayad nito para magkaanak. Malamang ay titiyakin nito na worth it ang perang ibinayad nito sa kanya.

Baka walang ipagkaiba sa kanya ang anak niya. What if he or she won’t be good enough for him? Paano kung hindi ito karapat-dapat na maging tagapagmana ni Warrick? Ibabasura na lang ba ito?

“Ipapahatid kita sa driver ko,” anito sa pormal na boses. “Gabi na para mag-isa kang bumiyahe. But I hope that you will reconsider my offer. It’s too good to pass up.” Inabot nito ang business card sa kanya. “Call me if you change your mind.”

Isang simpleng tango lang ang ibinigay niya dito at. “Goodbye, Warrick.”

Hindi siya makatulog nang gabing iyon. Di mawala sa isip niya ang alok nito. Kapag tinanggap niya ang alok nito ay matatapos ang lahat ng problema niya. Pero hindi iyon kakayanin ng konsensiya niya.

Kaya ba niyang ibenta ang anak at kaluluwa niya para sa pamilya niya? Pamilya din naman niya ang anak niya. Hangga’t maari ay paglalabanan niya ang tukso. Kahit pa di niya naipapanganak ang magiging anak niya ay alam niyang ipaglalaban niya ito kahit na anong mangyari. Kung anumang problema niya sa pamilya ngayon ay tiyak na may solusyon. Hindi lang si Warrick ang solusyon sa problema niya.

Baby, Be Mine -Published under PHR and Finalist of Filipino Readercon 2014 (Completed)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!