#makeITsafePH Writing Contest

34 1 0
                         

Globe and Wattpad presents: #makeITsafePH campaign for online safety and security.

Sa mga nakalipas na araw, ang ilan sa aming mga Filipino Ambassadors ay nagpopost ng kahalagahan ng online safety and security. Hindi sa lahat ng oras na nasa apat na sulok tayo ng internet ay ligtas tayo kaya't nandito kami upang ipromote ang kahalagahan ng ligtas na internet surfing.

Kaakibat ng naturang campaign ay isang patimpalak ng Globe: isang writing contest!

Hinihingkayat naman kayong sumali upang maipahatid ninyo ang inyong saloobin tungkol sa kahalagahan ng pag-iingat sa online.

Ang writing contest na ito ay bukas para sa lahat! Bisitahin ang link na ito para sa ibang detalye: https://my.w.tt/7VzygIOJLS

Check AmbassadorsPH profile para sa iba pang impormasyon! 😊

Check AmbassadorsPH profile para sa iba pang impormasyon! 😊

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.
#makeITsafePHTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon