Ново семейство?

1K 72 9

Станах от дивана с риск да събудя Лина. В момента обаче мозъкът ми беше зает да мисли коя е тая кокошка.
Отидох в кухнята, двамата спряха да се натискат и ме погледнаха втрещено.

 Отидох в кухнята, двамата спряха да се натискат и ме погледнаха втрещено

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

( edinstvenata tqhna obshta snimka, sorry)

Огледах цялата стая и майка ми я наямаше ( за щастие)

- Кво става тука? - развиках се аз.

- Лео по-спокойно. Това е Ники. - каза баща ми притеснено и посочи към глупачката до него.

- Приятно ми е, Лео

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


- Приятно ми е, Лео. - ухили се тя и си подаде гнусната ръка. Аз я погледнах въпрсително и отново върнах поглед върху баща ми.

- Къде е майка ми? Тя знае ли за тоя караконджул? - озъбих му се аз.

- Знае. С нея се разделихме и всеки продължи по пътя си. Ники е новата ти майка, а Ерика ще ти бъде сестра. - каза той и от банята се показа следващата идиотка

Като ме видя очите ѝ светнаха и започна да плямпосва :

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Като ме видя очите ѝ светнаха и започна да плямпосва :

- Тва ли е братчето ми? Хваща окото. Приятно ми е, Ерика се казвам.

И нея не отразих, а отново се обърнах към баща ми.

-  Слушам какво имаш да ми казваш. - казах заядливо аз и в този момент Лина се появи.

- Извинявай мила, но това е семеен разговор по-добре да си тръгваш. -  каза Ники надменно. Лина ме погледна, а аз не знаех какво да ѝ кажа.

- Лина ще стои. Тя ми е гадже така, че е част от семейството. - мисля, че избързах с думата "гадже". И все пак прегърнах Лина и всички ни дзяпаха.

- Лео няма ли да е по-доб.. - започна баща ми, но го прекъснах.

- Мне няма да е по-добре, ако тя си тръгне. Ако тя си отиде си заминават и тея курви. - погледнах към Ники и тя изглеждаше много обидена.

- Явно няма да стане така, Лео. Седни на дивана и ме остави да ти обесня. - каза баща ми и всички седнахме на дивана. Лина се отскубна от прегръдката ми, но ме хвана за ръката - това е един вид подкрепа.

- Така... Не искам да слушам колко много се обичате с тоя звяр, а защо не се натискаш с майка ми, ами с Ники Минаж?

- Добре Лео слушай... Преди 2 години разбрах, че майка ти е имала връзка с шефа ми и ѝ казах, че ще се разведем. Но не исках ти да страдаш и да се чувстваш изоставен за това с нея се разбрахме да останеш при мен, а тя ще заживее с Федерико, когато аз си намеря жена. И така.... Аз и Ники се запознахме преди 1 година и вече сме готови да заживеем заедно.

- И мама иска ли да ме вижда сега или предпочита да не се обръща назад? - питах унило аз.

Всъщност наистина ми пукаше дали майка ми ме обича все още. Все пак тя ми е дала живот и не мога да се примиря с факта, че друга ще ми се води майка.

- Не знам, Лео. Моля те ся не прави панаири. До вчера не искаше да я погледнеш, а ся ще ми ревеш. Стягай са.

- Ти си ненормален. Толкова ли бързо успя да я забравиш?

- Остави я тая мърша бе сине. Погледни в настоящето. Аз имам страхотна съпруга и невероятни две деца. А ти имаш нова майка която ще се грижи за теб, нова сестра и предполагам ново гадже за което ще говорим по късно. - каза той, а аз го погледнах ядосано.

In love with my nanny | Влюбен в бавачката си |Read this story for FREE!