ó a les casernes

85 0 0

2

INSURRECCIÓ A LES

CASERNES

Jordi Ortells Gonzàlez

3

©INSURRECCIÓ A LES CASERNES

©Jorge Ortells González

ISBN papel 978-84-686-0770-2

ISBN ebook 978-84-686-0771-9

Impreso en España

Editado por Bubok Publishing S.L.

4

Gràcies als meus germans, al meu pare, als meus tiets i família

política per estar sempre a prop.

JORDI

5

6

ÍNDEX

Pròleg................................................................................. 9

1. En Vicenç........................................................................11

2. La Mireia .......................................................................20

3. El pla..............................................................................25

Agustí i en Marià......................................... 34

5. Un problema familiar....................................................42

6. Dos assassinats i una vaga ............................................47

...............................54

8. La reunió ......................................................................60

9. A la dreta i a esquerra ...............................................68

10. Els preparatius ............................................................72

11. En Pere a la caserna de Sant Andreu..........................80

12

Agustí a la caserna de Pedralbes ............................87

13. En Marià al Regiment de Montesa .............................91

14 . Controlant les guàrdies .............................................95

7

15 .

insurrecció ............................................................103

16. La batalla ...................................................................108

17. La fi del General Goded. Fracàs de la insurrecció ....124

18. Una victòria momentània............................................141

- Llistat de voluntaris que entraren a les casernes militars

La nit del 18 de Juliol

145

Bibliografia........................................................................156

8

PRÒLEG

Aquest llibre és un homenatge a totes aquelles persones que lluitaren per uns

ideals i feren front al feixisme. La llibertat és un d

ó a les casernes¡Lee esta historia GRATIS!