Memories

902 58 13

MEMORIES - MES entry A Perfect Christmas
Written by: RAM
Prompt :

Disclaimer: Merry Christmas sa lahat ka-MayWard fanmily at sa lahat ng mga readers

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Disclaimer: Merry Christmas sa lahat ka-MayWard fanmily at sa lahat ng mga readers. Gusto ko lang po itong pangunahan na ang lahat ng nakasulat dito ay pawang kathang isip ko lamang. Nahirapan po ako sa story na ito dahil hindi naman kalat sa plaza ang kaganapan ng bumisita sila May at Ed sa Bali. At ang pagkakaintindi ko din ay gustong maging pribado ni Edward ang mga nanyari doon kaya nirerespesto ko po iyon. Enjoy reading guys promise hindi kayo iiyak (aba pigilan nyo hahaha)  kung may tanong kayo mag-comment lang libre naman yun hehehehe…
Merry Christmas ulit at Happy New Year!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Siya pa rin ba?” tanong ni Dominique.

“I’m sorry!” tanging na sabi ni Edward.

Tumayo ang babae habang ipit nito ang kumot sa katawan. Si Edward naiwan sa kama habang nakaboxer lang.

“Ang tagal kong naghintay pero hanggang ngayon hindi ko pa rin siya mahigitan!” naluluhang sabi ni Dominique. “Anong pa bang kulang sa akin? Wala siya nang kailangan mo siya samantalang ako, ako ang lagi nandito para sayo!"

Tumayo si Edward at isa-isang pinulot ang mga damit at sinuot.

“Your wonderful person Trish pero umpisa pa lang you know I’m not type of person who will stick in that kind of relationship na gusto mo. Malinaw sa atin na hanggang kama lang tayo at kapag may nahulog game over na!”

“So kasalanan ko pa pala dahil minahal kita? Ang damot mo naman Jake. Paano ka makakamove-on kay Sofia kung hindi mo siya kayang pakawalan!” sigaw na sabi ni Dominique.

Biglang nagtangis ang bagang ni Edward saka seryosong humarap sa nakatapis lang na si Dominique.

“O nagagalit kasi nasama sa usapan si Sofia. Si Sofia na kahit kailan hindi ka minahal at kahit kailan hindi ka kayang tingnan. Galit siya sayo Jake galit siya sa pamilya ninyo dahil kayo ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang niya!”

Hindi na nakontrol ni Edward ang emosyon at tuluyan na niyang hinawakan si Dominique sa pulsuhan at ang isang kamay sa leeg.

“Hindi ang pamilya ko ang may kasalanan nun napagbintangan lang kami dahil sa politika. Wala kang karapatan husgahan kami ng ganyan!”

“Jake nas-sa-s-saktan ako!” pigil hinga at piglas ni Dominique.

“Get lost Trish, ito na ang huling pagkikita natin!” sabay talikod ni Edward at lumabas ng condo unit ni Trish.

“Cutttttttttttttttttttttt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

At biglang dumami ang tao sa eksena na kanya-kanyang madali at paroo’t parito na kung anu-ano ang ginagawa.

“Good take Edward, so your free na for two weeks!” bati sa kanya ng director.

“Po?!” nagtatakang tanong ni Edward.

MayWard Short StoriesRead this story for FREE!