1

24.2K 170 4
                         

Lutang akong sumakay ng taxi pauwi. Hindi ko alam kung anong mararamdaman. Tiim ko lang pinagmamasdan ang mga nadadaan na kalye.

Pero may kung anong bumubulong sa akin. At tila kanina pa ako binabagabag. Konsensya.

Mali ang ginawa namin, pero nagawa ko paring pahintulutan ang sarili ko na gawin iyon.

Sa tantiya ko nakainom lang si Vaughn ng malasahan ko sa bibig  niya ang halik ng alak. At ako itong nasa tamang huwisyo, anong ginawa?!

Nagpadala sa nararamdaman at sa init ng katawan!

Iniuntog kong muli ang ulo sa bintana ng mapagtanto ang nangyari. Ghad! I slept with my boss! Mabuti nalang at hindi na kami magkikita pa. Cause I file my immediate resignation letter on his table. Effective today.

Dahil pagnagkataon wala na akong halos maimumukhang harap sa kanya.

I was his secretary for two years. Mabait, musunurin at mahiyain ang tingin sa akin ng boung building.

Ano na lang ang magiging reaksyong ng lahat? Siguradong pandidirian ako ng mga katrabaho ko.

At higit sa lahat si Vaughn.
Pihadong pagkagising nito pagagalitan ako nito at ang malala, tangal ako sa trabaho. Mabuti nalang at naunahan ko siya.

Napangiwi ako. Wala rin pala akong pinagkaiba sa mga naunang naging sekretarya nito. Cause I just slept and fvck the CEO.

Nagising ako sa malalim na pagiisip ng marinig ang cellphone kong nagri-ring.

"H-Hello My."

"Tary ang daddy mo." Agad akong kinabahan.

"Ano pong nangyari kay daddy?"

"Anak...a-ang daddy mo comatose, nasa ICU." Humagul-gul ang mommy ko sa kabilang linya.

Tila nabingi ako sa narinig. Jusko! Anong nangyari sa daddy ko? Ang saya panilang kumain kanina ng agahan.Tapos ngayon nasa ospital ito at comatose?!

"Manong sa St. Lukes po. " disoriented kung turan sa driver.

Ano bang nangyari? Sigurado akong hindi kalusugan ang dahilan kung bakit ito naospital, marahil ang mga kaaway nito.

My father is a Judge. In his twenty-five years of being a lawyer, uncountable treats were tug on my family.

Mga sulat ng pagbabanta at kadalasan regalo tapos ang laman ay patay na pusa, hamster at ang pinakamalala sa lahat ay putol na daliri.

It was hard on my part to be my father's duaghter. Maraming bawal at maraming hindi ko naranasan bilang isang bata at teenager.

I was a princess. A princess behind my father's law and rules.
Bahay eskwela lang ako noon. Pag may fieldtrips ang eskwelahan ko, parati akong hindi nakakasali.

Pag may parties naman, pili lang. Kaya ng minsan silang ipinakilala ni Vaughn ay agad akong tinamaan dito.

He was my first crush, turn unto my great love and now my quitted love.

Ipinilig ko ang ulo ko. If I really want to get rid off him. I should start from my pretty head, second to my heart.

Agad akong nagbayad ng makarating sa ospital. Tiim akong nanalangin habang binabaybay ang daan papunta sa
ICU.

Na sana iligtas ang Daddy ko sa kapahamakan. Kahit parang preso ako nitong ituring hindi ako kailanman nagtanim ng sama ng loob dito.

My father maybe strict and dictator but I know it was his greatest representation of loving me.

SecreTary [R-18]Where stories live. Discover now