Лина ме харесва?

1.2K 75 24

На следващата сутрин :
Гледната точка на Лео :

Лина наистина я нямаше, но поне имаше закуска. И отново имаше бележка :

"Не ми се сърди. О и поканена ли съм на партито?"

Исках да ѝ се разсърдя, ама не мога. Мисля, че това снощи беше моментно. Или е било наистина така или не мога да ѝ се сърдя. Писах ѝ, за да видя дали и тя ми се сърди.

СЪРЦЕ!? ТЯ МИ ПРАТИ СЪРЦЕ?!

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

СЪРЦЕ!? ТЯ МИ ПРАТИ СЪРЦЕ?!

Харесва ме. Вече съм сигурен.
По дяволите объркан съм. Тва момиче ми направи нещо. Та аз кога съм се радвал на сърца от момичета? Мисля, че съм много влюбен.

На партито :

Момчетата ги нямаше още и с Лина правехме шотове докато братовчедките ми си взимаха душ. Не знам как може да са толкова тъпи. В момента 6 момичета се къпят в една баня при положение, че вкъщи имаме 3.

Та да се върнем пак на Лина.
Беше облечена доста нетипично и просто нямаше как да не забележа.

- За Джимин ли е полата? - питах я заядливо аз

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- За Джимин ли е полата? - питах я заядливо аз.

- Не. За сестра ми е. Смисъл тя много държеше да ми избере  outfit- а днес.

- Добър вкус има сестра ти.

- Тя беше сигурна, че това ще кажеш.

- Оо какво си ѝ казвала за мен?

- Че си дразнител и, че ми късаш нервите, но си и много сладък. - усмихна се тя и отиде да си измие ръцете, за да избяга от погледа ми.

In love with my nanny | Влюбен в бавачката си |Read this story for FREE!