21: Winners and Losers

259 21 5

"RABI, WAKE up," inaantok na paggising sa kanya ni Ruma habang nakaupo ito sa gilid ng kama niya at niyuyugyog pa ang mga balikat niya. "It's time."

Umungol sa reklamo si Rabi. "Time for what?"

"Don't use that tone on your big sister, you little piece of... grouchy cinnamon roll," iritadong saway nito sa kanya. "May I remind you that I'm a minute older than you, huh?"

Bumuga siya ng hangin, saka siya bumangon habang nakapikit pa at kinakamot ang ulo. It would be bad if Ruma gets pissed off early in the morning because she could really be a pain in the ass. "What do you need, big sister?"

Natawa ito at halatang gumaang na ang loob kahit pa alam niyang aware ito na sarcastic siya sa pagtawag dito ng "big sister." "I need you to wake up, silly baby brother."

Nagmulat siya ng isang mata para titigan ang kakambal. "You look uglier than usual, Ruma. What's with the eyebags? I thought you were taking good care of your skin now."

"Hindi ako nakatulog, eh," paliwanag nito sa halatang pagod na boses. "Nakalimutan mo na ba na kaninang midnight ang announcement ng Top 10 finalists for each genre ng W Challenge?" Inangat nito ang hawak nitong mga phone nilang magkapatid. "We turned off our phone and decided to check the announcement in the morning." Nginuso nito ang bintana sa kuwarto nito kung saan tumatagos na ang liwanag sa blinds. "It's already 10AM."

"Fine," sagot niya, saka niya sinubukang tumayo. "Let me just wash my face first–"

"No!" pigil nito sa kanya, saka siya nito hinila sa braso para paupuin uli sa kama. "We'll check the results first, Rabi Agustin."

Bumuga siya ng hangin– suko na sa pagiging stubborn ng kakambal niya. "Fine," sabi niya, sabay kuha ng phone niya mula rito. "We'll check the results." Tiningnan niya si Ruma para siguraduhin muna ang isang bagay. "Hey, brat. Whatever the result may be... no hard feelings?"

He didn't want to sound arrogant but he was pretty confident that Project Eve was among the Top 10 finalists for the sci-fi genre even without checking the results. Sa mahigit 500+ qualified entries para sa sci-fi genre, isa ang Project Eve sa top 3 na pinakamaraming views at votes. Alam ni Beverly ang standing nila sa W Challenge pero hindi nila 'yon pinag-uusapan bilang consideration kay Ruma.

Ang romance genre kasi ang pinakamaraming qualified entries sa lahat. Kung hindi siya nagkakamali, nasa 1,000+ entries ang naglalaban-laban para sa romance genre. Kahit mas maganda ang progress ng Lady Lie Detector nina Ruma at Greco kesa sa Dazzling World nila noon, sigurado siyang hindi pasok sa Top 10 ang webcomics ng kakambal niya.

But he was the type of person who believed in miracles. Ah, rather, he was a little brother who had faith in his big sister.

"No hard feelings," nakangiting pagsang-ayon ni Ruma sa sinabi niya kanina, saka nito in-on ang phone nito. "Check na natin ang results?"

"Okay," sagot ni Rabi, saka niya in-on din ang phone niya para ma-check ang email niya. Bukod sa announcement sa mismong page ng Webkomix ay padadalhan din ng email ang mga pumasok sa Top 10. "I hope our friends kept their promise."

Kagabi, ni-log out na nila ng kakambal niya ang mga social media accounts nila para walang pumasok na mention/tag/post mula sa mga taong nakakaalam na sumali sila sa W Challenge. Sinabihan din nila ang mga kaibigan nila na huwag silang itetext hangga't hindi pa sila nagsasabing nakita na nila ang resulta.

Pati ang parents nila, excited sa paghihintay. Sinabihan nga ng mommy nila ang daddy nila na huwag munang dumalaw sa Tagaytay para masamahan silang kambal anuman ang matanggap nilang resulta ngayon.

"I received an auto-mail from Webkomix," sabi ni Ruma mayamaya habang nakatingin ito sa phone nito. "They sent the list of the Top 10 finalists under the romance genre that made it in." Tiningnan siya nito at gaya ng madalas, maaliwalas pa rin ang mukha nito. "We didn't make it. How about Project Eve?"

"We made it."

Halatang hindi na nagulat ang kakambal niya. Tumawa pa nga ito na parang tuwang-tuwa, saka siya nito niyakap. Dahil hindi siya handa sa ginawa nito, napahiga siya sa kama. "Congratulations, Rabi!" Pinilit nitong i-stretch niya ang braso niya, saka nito iyon ginawang unan nang humiga ito sa tabi niya. "Though I wasn't surprised. Alam ko naman kasing makakapasok kayo ni Beverly sa Top 10."

Natahimik siya dahil hindi niya alam ang sasabihin. Should he console his twin sister? Pero mukhang hindi naman nito kailangan ng consolation niya. Ever since they were kids, she had always been a good sport.

"Do you feel bad for me?" natatawang tanong sa kanya ni Ruma mayamaya habang nakatingala ito sa kisame. "Don't be. It's not like this is the first time I've lost to you."

"I don't know what to say," pag-amin niya. Of course he felt bad for his sister. Pero alam niyang mataas ang pride ni Ruma kaya ayaw niyang magpakita ng simpatya dito. Plus, his twin didn't need his sympathy because she was a strong person. Hindi ito iiyak dahil lang natalo ito. And she looked happy for him. "I never lost to anyone so I don't know how you feel. Kaya hindi ko rin alam kung ano ang dapat sabihin sa ganitong sitwasyon."

"How arrogant!" halatang pabiro lang na sumbat sa kanya ng kakambal niya, saka nito marahang siniko sa tagiliran bago ito bumangon. Pagkatapos, bigla itong napasinghap at nanlalaki ang mga matang tiningnan siya. "Rabi, we have to celebrate! Saturday naman ngayon, eh. Tawagan mo ang squad at sabihin mo sa kanilang mag-pa-party tayo mamayang hapon. Ako na bahala sa food pero sabihan mo silang magdala ng drinks at snacks. Kapag wala kamo silang dala, hindi sila puwedeng pumasok sa bahay natin." Tumayo na ito at nagmamadaling lumabas ng kuwarto habang patuloy pa rin sa pagsasalita. "Hihingi lang ako ng pera kay Dad, 'tapos samahan mo kong mag-grocery. Saka kailangan din nating bumili ng gift para kay Beverly."

Bumangon siya at pinigilan ang kakambal niya no'ng palabas na ito ng kuwarto niya. "Hey, big sister."

Mabilis itong humarap sa kanya at halatang masaya ito sa tinawag niya rito. "Yes?"

"No hard feelings," nag-aalangan na sabi ni Rabi dahil iyon lang ang naiisip niyang sabihin ngayon. "Right?"

"Of course," nakangiting sagot ni Ruma. "No hard feelings."

Our Sixty-Second Gap (To Be Published)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!