Цяло даскало видя как той ти показва плочките си.

1.3K 69 1

Гледната точка на Лео :
След концерта :

Лина дойде при нас и веднага започна да говори с момчетата на Корейски. Очудих се, че знае Корейски, ама после се сетих, че Антон учи в Корея и ням как да не я е научил на това онова.

- Може ли да се снимам с вас? - попита ги тя на корейски.

- Разбира се, госпожице. - усмихна ѝ се Джимин и тя се изчерви.

След като "госпожицата" се снима с всеки от тях по отделно реших да питам момчетата дали утре ще искат да дойдат в нас.

- Намджун ще имате ли време утре да наминете през нас и да разпуснем малко? - питах го аз а той като един зает лидер не можа да ми отговори веднага.

- Само, ако Лина е там ! - намеси се Джимин и ме изнерви.

- Лина ще е там, но не ти е в категорията, хамстер. - озъбих му се аз. - Иначе идвате нали Намджун?

- Да. И може да звъннеш на онея готините братовчедки. - ухили се той и продължи да се снима с фенки.

- С братовчедките правете квото искате само не ми пипайте Лина. - заявих им на по-висок тон така, че и Джимин да ме чуе. Той обаче не ме погледна и се обърнах към него.

О и знаете ли какво правеше? Говореше си с Лина. Не видях много, но успях да видя как той ѝ огледа задника, а след това се заигра с косата ѝ и накрая съвсем небрежно си повдигна потника, за да си покаже "секспила".

 Не видях много, но успях да видя как той ѝ огледа задника, а след това се заигра с косата ѝ и накрая съвсем небрежно си повдигна потника, за да си покаже "секспила"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(Ppc obojavam Jimin prosto izbrah nego za takuv geroi)

Отидох при тях и хванах Лина за ръката. Тя се обърна рязко и също толкова бързо си дръпна ръката.

- Кво искаш? - попита ме на английски тя, за да не разбира Джимин за какво си говорим.

- Да си ходим.

- В момента говоря с Джимин.

- Или по-скоро той те сваля и ти се праиш на кифла. Утре пак ще се видите. Тръгвай сега. - казах ѝ на корейски, за да разбере и тоя тъпунгер какво казвам, и я дръпнах за ръката. Тя се ядоса, но тръгна с мен.

Вкъщи :

По пътя с Лина не си казахме нищо. Сега стояхме в хола, гледахме в една точка и реших да наруша неловкостта и да продумам нещо.

- И сега с Джимин ли се сваляш?

- Не се сваляме. Чакай... Той ли ти го каза? - тя се усмихна и ми стана пределно ясно в какво съм се забъркал.

- Не, Лина Джонсън. Цяло даскало видя как той ти показва плочките си.

- Шоколадовите плочки.

- Не ме поправяй. В момента съм ти ядосан. Как може да гледаш нечий други плочки, а не моите?

- Ти виждал ли си неговите ШОКОЛАДОВИ ПЛОЧКИ?-ядоса се тя и в този момент се звънна на вратата.

In love with my nanny | Влюбен в бавачката си |Read this story for FREE!