📱Səvəntəən📱

983 95 4

>>Jimin pov<<

Prišiel ku mne. Rýchlo som sa schoval pod paplón a tváril sa že spím.

,,Jiminie, viem že nespíš"
Pozrel som sa na jeho uslzenú tvár.
Okamžite som sa zodvyhol a obímol ho.

,,Yoongie..."
Začal ma bozkávať. Nie! Odtiahol som sa.

,,Prepáč..."
,,T-To nevadí"
Šepol som.

,,Mám ťa rád"
,,Veď aj ja teba Yoongie~"

Fourteen || DOKONČENÉ✔Where stories live. Discover now