Perfekcyjne opko cz. 16 [publikacja rozdziałów]

957 96 238

Dawno, dawno temu po Wattpadzie zaczęła krążyć ankieta. Ankieta nie byle jaka, bo mająca ostatecznie rozwiać wątpliwości związane z pytaniem zadawanym już od zarania dziejów, a przynajmniej Wattpada. Ankieta mająca finalnie, po tylu latach męki, odpowiedzieć na pytanie: jaka długość rozdziału oraz jakie przerwy między częściami są najlepsze?

Wyniki potwierdzają to, co już od dawna na naszej pomarańczowej platformie było wiadomo – to zależy. Jednak zależy od czego? A jaka długość jest preferowana przez największą ilość czytelników?

Z pomocą przychodzi nam 387 odpowiedzi wattpadowiczów.

Jakie prace są czytane najchętniej?

Proste, jasne pytanie o trzech możliwych odpowiedziach – zakończone, trwające publikowane regularnie, trwające publikowane nieregularnie

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Proste, jasne pytanie o trzech możliwych odpowiedziach – zakończone, trwające publikowane regularnie, trwające publikowane nieregularnie.

Odpowiedź mnie nie zdziwiła, bo sam znajduję się w tej grupie. Ponad połowa, bo aż 51,4% ankietowanych, zaznaczyła odpowiedź zakończone.

Następną grupą (35,9%) są osoby lubiące prace trwające i publikowane regularnie. Garstce osób terminy następnych rozdziałów są obojętne.

Taki, a nie inny rezultat wynika z tego, że ludzie lubią czytać, jeśli mają pewność, że historia zostanie zakończona. Bo cóż to za przyjemność wciągnąć się, a nie doczekać się rozwiązania? Opowieści ze statusem „zakończone" dają nam stuprocentową pewność na finał, zaś publikowane regularnie ją podnoszą.

Kolejną zaletą zakończonych książek jest to, że możemy czytać na raz tyle, ile nam się podoba, nie musząc czekać na kolejny termin. W przypadku regularnych publikacji sprawa ma się podobnie, z tym wyjątkiem, że jeśli czytamy na bieżąco, to musimy czekać. Jednak czekanie określony czas jest przyjemniejsze, niż zastanawianie się, czy rozdział pojawi się za miesiąc, czy już jutro.

Stąd zdecydowana większość Wattpadowiczów skłoniła się ku tym dwóm odpowiedziom.

Wnioski są niby proste, ale czy aż tak? Z jednej strony wydaje się, że opublikowanie na raz całej pracy i danie jej statusu „zakończone" jest najlepszą metodą, skoro aż tyle osób lubi czytać dzieła w całości. Dlaczego jednak wiele z nich pozostaje nieodkrytych?

Zauważyłem, że prace trwające mają znacznie wyższe miejsca w rankingach, stąd na myśl przychodzi plan, aby mimo wszystko pracę publikować rozdziałami. Jednak o jakiej długości i w jakich odstępach?

Długość rozdziałów

Długość rozdziałów

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Nożyce tną [lato 2019]Where stories live. Discover now