📱Fıftəən📱

946 99 3

MinSuga:
Ahoj Jiminie

*správu sa nepodarilo odslať tento účet už neexistuje*

Zhrozil som sa. Všade som hladal jeho meno ale nikde nebolo. Musím ísť za ním. Vybehol som zo slzami v očiach do auta a letel do Busanu.

>>time skip<<
Prišiel som pred jeho dvere a počul plač a vzlyki. Zaklopal som. Otvorila mi chutšia žena s krátkymi hnedými vlasmi.

,,Čo si prajete?"
,,Pani viem čo váš manžel robí vášmu synovi. Chcem mu pomôcť a nechať ho bývať u mňa"

,,Viem čo sa deje, a myslím že by mu bolo lepšie u niekoho iného, ale neviem kdo ste"
,,Raz som ho sem doniesol keď utiekol"
,,Oh, iste. Po-Počkajte chvíľu"

Čakal som asi pol hodinu kým mi Jimina aj s taškami nedala pred dvere a posledný krát pobozkala. Chcel som ho obímuť ale odstrčil ma.

Išiel k autu a sadol si dozadu.

Čo mu je? Čo som mu urobil?!

Fourteen || DOKONČENÉ✔Where stories live. Discover now