📱Əłəvən📱

1K 106 4

>>Yoongi pov<<

,,Yoongie~"
,,Yoongie~"
Zobudil ma jemný hlások, Jimina. Počkať! Jimina? JIMINA?!

Ihneď som vystrelil do sedu. On bol nahý! Ja som bol nahý! Nie. Nie. Nie! Nie! Nie! To nie!

,,Čo sa stalo daddy?"
Povedal a obímol ma zozadu.

,,N-Nie! Ja nie s-som tvoj daddy!"
Odsotil som ho dozadu a sadol si na kraj postele. Zaboril som si ruky do vlasov a snažil sa niečo vymysliet.

Počul som plač, vzlyki a smrkanie.

,,VYUŽIL SI MA!!! TY PODLA SVIŇA!"
Kričal na mňa.
,,Už s tým nič neurobíš!"
Chytil som mu batoh a hádzal do neho veci.
,,Nie ja chcem byť tu!"
,,Nebudeš!"
Dal som mu facku. Na tu neznu kozicku.
,,Jiminie j-ja-"

Fourteen || DOKONČENÉ✔Where stories live. Discover now