Prologue

29.9K 242 4
                         

Hapong napangalumbaba si Tarisha ng matapos narin sa wakas lahat ng mga documentong ready for signing nalang bukas.

Di niya namalayan ang oras at magaalas-dies na pala. Napabuntong hininga siya. She skipped dinner again.

Siguradong pagagalitan siya ng mommy Tanya niya pagnalaman na naman nitong hindi siya kumain.

Anyway..hindi nalang niya sasabihin. Hehe..

Pero inasahan na talaga niya na gagabihin siya. It's her last day at nilubos-lubos na niya dahil pag nagresign siya siguradong tambay na naman siya sa bahay.

Nilingon niya ang glassdoor na nasa gilid ng lamesa niya. She'll miss him. She'll miss her frowner boss.

Kahit parang may PMS ito araw-araw ay natutunan niyang intindihin ito. Kahit minsan sinisigawan siya nito at kung minsan hindi na niya alam kung paano ito patutunguhan.

Pero sa kabila nang pababago nitong mood hindi nabawasan ni katiting ang pagmamahal niya dito. Imbes nadagdagan ang pagmamahal niya dito at natutuo niyang intindihin ito.

He was just not the CEO of the company. He also formulate and create new innovative medicined.

Pero kahit ano panggawin niya. Wala na siyang pagasa pa dito. Vaughn love somebody. And he was bounded to marry someone since he was a child.

At sa nakita niya kung paano nito alalayan at pakitunguhan ang babae pag bumibisita dito para itong isang diyamante na kailangan ingatan at dapat hindi magasgasan ni dulo ng daliri nito. Naradaman niya bigla ang pagbigat ng dibdib.

She want to fight, pero paano niya ilalaban ang pagibig kung may nanalo na.

So finally she decided.
After two years of being his secretary, hiding and chaining her feeling for him she decide to set it free. It may be hard but she know she'll be okay. Makakamove-on rin siya.

Kaysa naman tinitiis niya ang araw-araw na makita ang taong hindi naman magiging sa kanya. For all she know paulit-ulit niya palang pinapatay ang sarili sa loob ng dalawang taon.

She fizzed. Its fate. Ibinalik niya ang tingin sa computer. Ng ma-save lahat ng files ay itinurn-off na niya ito.

Sigurado siya na bukod kay Mang Dino na janitor nila ay siya nalang natitirang empleyado sa boung building.

Hinilot niya ang nangangawit na likod para maibsan ang pananakit. She is so exhuasted and tired. She need a relief.

At may isa lang namang solusyon, para matangal ito. At mukhang gagawin na naman niya ito ngayon sa opisina sa pangalawang pakakataon.

At since last day din naman niya sa trabaho at sa building na kinatatayuan niya lulubusin na niya ang gagawin.

Tumayo siya saka nilingon ang kanan at kaliwa. Ng makasiguradong walang tao ay dahan-dahan niyang kinalas ang butones ng itim na blazer.

Tsaka isinunod ang palda.
Kaya ang red tube at cycling shorts short nalang ang natira sa kanya at ang five inches na silver pumps.

Sinunod naman niya ang pagtali nang buhok na may kataasan.  Guminhawa siya ng malaki saka iniunat ang pagud na katawan. Kinuha niya ang isang upuan para gawing instrumento.

Pumiwesto siya sa harap ng glassdoor tsaka inistart ang paborito niyang playlist ng erotic songs.

Weird na kung weird pero hindi niya alam kung bakit gustong- gusto niya itong pakingan. May kung ano sa erotic musics na nagpaparelax ng sistema niya. It is like a healing thearaphy for her.

Ipinikit niya ang mga mata para maslalong madama ang erotikong musika. Hinawakan niya ang sandalan saka iginiling ang katawan dito na para bang isa itong tao.

SecreTary [R-18]Where stories live. Discover now