chapter 35 save mitch

367 9 0

lux pov

nasa tapat na kami ng abandonadong building gaya na nga nangsabi ni mark kanina kaya ginawa na namin Malaki laki rin tung lugar na tuh marami rin ang tauhan ni black king

lumabas na kami sa aming pinagtaguan at nagsimula na kaming gumalaw,, ng palihim para masagip si mitch...

pinaputokan lang namin sila ng silinser kaya hindi ito madinig sa loob,,,

nasa pintuan na kami at pumasok na kami ni mark

kaya pinagbabaril lang namin ng palihim ang mga tauhan ni black king

nasa 2nd floor na kami ngayun,,

boss nandito na si---------- hindi natapos ang sinabi sa isang tauhan ni black king binaril kasi ni mark pero alam na yun

ni black king kung ano ang ibig sabihin kaya sumugod ang maraming tauhan ni black king

third person,,

mahal talaga ka nila miss mitch tawang saad ni black king

tumahimik ka black king saad ng dalaga

hows so sad kung matutunghayan nila ang pagkamatay mo ngayun mitch ikaw pala ang nag iisang babae sa angkan niyo,,

hindi ka parin namatay miss jin sa paggawa kong pagsabug tawang saad ni black king

humanda ka sa paghihiganti ko black king pinatay mo ang ma kadugo ko at winasak mo ang pamilya ko saad ng dalaga

sinampal ni black king si mitch

pero ngumisi lang ang dalaga

kinakailangan ka nang mamatay ngayun mitch saad ni black king

habang nakatutuk ang baril sa ulo ni mitch,,

marahas na binuksan ang pintu bumungad sa harap ang

death at dark gang kaya hindi natuloy sa pagpaputok si black king

tignan mo naman 10 prinsepe ang gustong magligtas ang isang prinsesa..

tawang saad ni black king

pero binigyan lamang sya nito ng matalim na tingin

dito na ninyo masasaksihan ang pagkamatay sa inyung mahal na prinsesa saad ni black king

habang nakatutuk ang baril

1

-

-

-

-

--

-

--

-

-

-

2-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

3

--

-

-

-

-

-

-

-

banggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg,...

mitch.........................................................................................................................

to be continue

COLD GODDESS   THE GANGSTER REVENGE[completed]Read this story for FREE!