Да, за по една вечер имаше, но ти остана.

1.6K 79 23

- Защото ти си първото момиче в което се влюбвам. - казах наперено аз и я погледнах в очите.

- Сигурно е имало и преди мен. -  каза сякаш си вярваше тя и продължи да гледа снимките.

- Да, за по една вечер имаше, но ти остана. Практически не си, но винаги ще те помня, Лина Джонсън.

- Тук трябва да се чувствам поласкана, нали?

- Ами не си лли

- Не особенно. Но идеята за стената със спомени ми харесва. Може и аз да си направя такава.

- Така ли? О чакай тогава имам да ти дам нещо. - казах ѝ аз побегнах към стаята на наще, за да ѝ донеса мои снимки.

- Какво е това? - попита ме тя и се усмихна като видя снимките.

- Това е за твоята стена

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- Това е за твоята стена. Да си спомняш за първото момче което те е сваляло толкова, и което е било толова мило с теб. - казах самодоволно аз, а тя прибра снимките.

- Определено ще те сложа там, Леон Смит. А сега какво се очаква от мен да правя като бавачка?

- Да играеш с мен на UNO.

- Океей какво е тва?

- Абе момиче ти имала ли си детство? - поптах я аз и тръгнахме към хола където бяха картите.

- Ако тва UNO е от някоя твоя перверзна игра на която 14 годишните се радват тогава съм нямала детство.

- Оффф много си скучна. Ела сега ще те науча да играеш UNO и да не се излагаш повече пред хора. - казах аз, седнхме на дивана и аз изкарах картите.

- Едва ли ще ми се наложи да играя тази игра друг път. - измърмори тя и го каза толкова тихо, че май не искаше да го чувам. Сигурно е забравила, че имам обострен слух.

- Какво каза? - направих се, че не съм я чул.

- О нищо. Та... Каква е целта?

In love with my nanny | Влюбен в бавачката си |Read this story for FREE!