18

346 27 0


 "It takes courage to grow up and become who you really are" 

(Se necesita valor para convertirse en lo que realmente eres) 

-E.E. Cummings

❤ F R A S E S ❤¡Lee esta historia GRATIS!