Антон официално скъса с Лина

1.4K 86 5

2 часа по-късно :

Прибрах се и наще вече бяха тръгнали за летището. Днес Лина трябваше да ми е бавачка. Още първия ден е, а тя закъснява с 1 час.

Както си стоях нещо ми пресветна и реших да си направя стена със спомени.

Прерових всички мои снимки от детството ми и залепих най-важните на стената.

Точно когато приключих Лина се появи.

- Първи ден госпожице, а вие проявявате несериозност. Бива ли така? - попитах я аз когато ѝ отворих входната врата, за да влезне. Тя ме изгледа сърдито и се тросна на дивана.

- Антон официално скъса с мен. - каза тя и започна да плаче. Седнах до нея и плахо я прегърнах, а тя не реагира и продължи да плаче. Чудех се какво да кажа и накрая измислих само това:

- Какво точно ти каза тоя идиот?

Лина ми хвърли телефона си и го погледнах. Беше отвореотворено на тоя чат :

 Беше отвореотворено на тоя чат :

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- И до тук? И само тва? И ти не го попита дали е луд както обичаш да ме подпитваш непрекъснато? И дори не го попита коя му е новата жертва?

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- И до тук? И само тва? И ти не го попита дали е луд както обичаш да ме подпитваш непрекъснато? И дори не го попита коя му е новата жертва?

- Ох... Защо ли мислех, че ме разбираш? Просто не искам да знам как се казва другата ни пречка.

- Аз ли съм първия проблем?

- За него си. За мен си един досадник . - каза унило тя и ме депресира с този неин поглед за това реших да ѝ покажа каква глупост направих на стената си. Можеше пък да ѝ върна настроението.

In love with my nanny | Влюбен в бавачката си |Read this story for FREE!