Share font Việt Hóa ẹp

1.7K 8 9

+ Font   VNF Sofia :  

Link down:    http://font.vietdesigner.net/2013/03/script-vnf-sofia-viet-hoa.html

+ Font    VNF Buttermilk Script

Link down:    http://font.vietdesigner.net/2013/03/script-vnf-buttermilk-script-viet-hoa.html 

- Font    Mishka:

Link down:    http://font.vietdesigner.net/2013/07/script-uvf-mishka-viet-hoa.html   

- Font   Slim Tony :   

Link down:    http://font.vietdesigner.net/2013/01/script-uvf-slim-tony-viet-hoa.html   

- Font   Centeria :   

Link down:    http://font.vietdesigner.net/2013/06/script-uvf-centeria-viet-hoa.html   

- Font   UVF Pepita Script : 

Link down dự phòng:  http://bachhong128.deviantart.com/art/UVF-Pepita-Script-384291017  

Link chính:   http://ge.tt/3qQJgEV/v/0?c

 Khi giải nén tập tin có thể nó sẽ hỏi password giải nén, thì password là: vietfont

- Font  UVF Aya Script:   

Link down:  http://fontfordesigner.blogspot.com/2013/06/uvf-aya-script-tieng-viet_26.html   

- Font  UVF Little Days :   

Link down:  http://font.vietdesigner.net/2013/04/script-uvf-little-days-viet-hoa.html   

- Font   Regal Swash Pro & Ornament:   

Link down:  http://vietfont-dthoang.blogspot.com/2013/06/regal-swash-pro-ornament-tieng-viet.html#.UfIjWdLQk-d   

- Font    UVF Cider Script:

Link down:  http://font.vietdesigner.net/2013/03/script-uvf-cider-script-viet-hoa.html   

- Font    Jellyka Endless Voyage: 

Link down:  http://font.vietdesigner.net/2013/05/script-uvf-jellyka-endless-voyage-viet.html   

Font   Rix Love Fool  

Link down:  http://font.vietdesigner.net/2013/01/valentine-rixlovefool-viet-hoa.html  

Font  UVF You Make Me Smile

Link down:  http://font.vietdesigner.net/2013/04/script-uvf-you-make-me-smile.html

Font  UVF Aphrodite Pro

Link down:   http://font.vietdesigner.net/2013/01/script-uvf-aphrodite-pro-viet-hoa.html

Font  UVF Daddy's Girl

Link down:   http://font.vietdesigner.net/2013/03/script-uvf-daddys-girl-viet-hoa_20.html

Font  UVF Happy Cloud

Link down:   http://font.vietdesigner.net/2013/09/handwrite-uvf-happy-cloud-viet-hoa.html

Font  UVF Frosting for Breakfast

Link down:   http://font.vietdesigner.net/2013/03/script-uvf-frosting-for-breakfast-viet.html

Font  UVF Mussica  

Link down:  http://font.vietdesigner.net/2013/07/script-uvf-mussica-viet-hoa.html  

Share font Việt Hóa ẹpRead this story for FREE!