Intro»»

48 2 2

NagTago ako ng Ilang Taon...

NagAral ako ng iba't ibang Skills...

Humiwalay ako kasi Ayoko malaman nila na Ganun ang Ugali ko

At ngayon nagbalik ako upang hanapin at protektahan sa aking kapatid ..

~Ms.A

©2014

She's My Black PearlRead this story for FREE!