Chapter Ten

57K 852 9

“CONGRATULATIONS, Warrick! There goes another company that rose from the ashes in your hands and sold in a handsome price. This calls for a celebration.”

Nagulat pa siya nang tapikin siya sa balikat ng kaibigan at abogado niyang si Chrystler. Naputol ang paglipad ng utak niya at nilingon ito. “O! May sinasabi ka ba?”

“Oo naman. Kanina ko pa sinasabi na dapat tayong mag-celebrate dahil maganda ang naging deal mo sa Portal Construction.”

“Ah, iyon lang ba?” aniya at nag-dial sa cellphone. Subalit voice prompt na naman ang narinig niya. The number you dial is currently unavailable. Frustrated siyang tumingin sa magandang view ng siyudad mula sa private office niya sa 30th floor ng Diamond Towers kung saan limang palapag ay inookupa ng Evaristo Investments, ang kompanya niya na bumibili ng  mga paluging kompanya, muli iyong pinalalago at saka ibinebenta.

Sa edad na beinte ay natuto siyang maglaro sa stock market. He had a knock for numbers and was good at predicting market trends. Mula doon ay nagsimula na siyang umangat. Nag-invest siya sa iba’t ibang kompanya. His success was phenomenal. Sa edad na treinta y tres ay malaki na ang inilago ng kompanya niya. Isa rin siya sa mga kinikilala sa mundo ng negosyo at pananalapi dahil nabibigyan niya ng pag-asa ang mga lugi nang kompanya.

“May problema ba?” tanong ni Chrystler. “Parang wala ka sa sarili.”

"Pasensiya na. May ipinakuha akong numberkay Louvre. But its not working. Baka naman mali ang number na ibinigay niya sa akin."

Umupo ito sa tapat niya. “Babae? And who is this woman?”

“Krystinia Valdesco," sagot ni Louvre na pumasok ng opisina. Isa itong private investigator at isa sa malapit niyang kaibigan. He was his confidante. Pero pagdating sa kanilang  magkakaibigan ay wala namang naililihim.

"Ang prinsesa ng mga Valdesco?" nanlalaki ang matang tanong ni Chrystler at napuno ng interes ang mga mata.

Ipininid niya ang bibig. Ayaw niyang magkwento ng kahit ano tungkol kay Chrystler. Ngayon pa lang ay nauulinigan na niya ang sasabihin nito sa kanya – layuan si Krystinia Valdesco hangga’t maaari. No personal involvement as much as possible.

Ngumisi naman si Louvre na parang gusto pa siyang asarin at umupo sa tabi ni Chrystler. "Nagkita sila sa party noong isang araw. At kilala mo naman ang kaibigan natin. Walang babaeng makakahindi sa kanya.”

"What?” bulalas ni Chrystler. “Ang ibig mong sabihin…”

“Wala kaming ginawang masama,” depensa agad niya. “I didn’t even get to kiss her.”

Sumandal si Chrystler. “Now that is new. You mean she didn’t succumb to your charm?”

“She did,” wika naman ni Louvre. “Nakumbinsi niya si Krystinia Valdesco na iwan ang party kasama niya. Siya ang naghatid sa prinsesa pauwi.”

Mabuti na lang at hindi na niya ikinuwento kay Louvre kung saan sila nagpunta ni Krystinia. Sinabi lang niya dito ang kinakailangan nitong malaman para matulungan siya sa imbestigasyon nito. Kung nalaman pa nito kung anong ginawa nila ni Krystinia matapos ang party ay tiyak na kakantiyawan siya nito lalo na’t di naman niya nakuha ang resultang inaasahan ng mga ito pagdating sa pakikipag-date niya sa mga babae.

"Bakit not in service ang number niya?" angil niya kay Louvre. “Baka naman mali ang number na ibinigay mo.”

“Tama ‘yan. Iyan ang nasa business card mismo niya,” sabi ni Louvre. "Baka nagpalit na siya ng number. Nalaman na siguro ng pamilya mo ang paglapit mo sa kanya."

Pumalatak siya. "Ganoon sila ka-paranoid pagdating sa akin?"

"They should be,” Louvre said meaningfully.

Baby, Be Mine -Published under PHR and Finalist of Filipino Readercon 2014 (Completed)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!