Chapter Eight

48.8K 845 2

"YOU are glowing, Krystinia," puna ni Serafina habang nagmimiryenda sila sa isang Japanese restaurant sa Makati. "Ngayon lang din kita nakitang na-excite na mag-shopping at magpa-spa. Mukhang nag-enjoy ka sa party na pinuntahan ninyo. Parang hindi ka puyat at masayang-masaya ka."

"Pwede po ninyong sabihin 'yan," sabi niya at di maitago ang ngiti. Sa agahan pa lang kanina ay nagyaya na siyang mag-shopping at magpa-spa dito. Sa sobrang excitement nga niya ay sila na ang nagbukas ng Greenbelt. Samantalang dati ay bakas ang disinteres sa mukha niya at parang bored na bored siya sa buhay kapag nagsa-shopping. Parang ngayon pa lang niya nadidiskubre ang kaligayahan ng isang babae kapag namimili. Ganoon siguro kapag pinaglalaanan ng pagpapagandahan. Magkakaroon ka ng interes sa mga bagay na dati naman ay parang pag-aaksaya lang ng oras.

Puno ng interes siya nitong pinagmasdan. "Akala ko pa mandin bored na bored ka kay Ludwig."

Itinirik niya ang mga mata. "Huwag na po ninyong banggitin pa ang pangalan niya, Mommy. Hindi na ninyo siya makikita pa na kasama ko kahit na kailan. Inaksaya lang niya ang oras. Sa palagay ko mga babaeng may mahabang pasensiya lang at may mababaw na gusto sa buhay ang magtitiyaga sa katulad niya." Ngayon pa lang ay naaawa na siya sa susunod na babaeng ide-date nito.

"Kung hindi si Ludwig, sino siya?"

"Malalaman din po ninyo kung sino siya," aniya at sumubo ng teriyaki.

Inabot siya hanggang alas tres ng madaling araw sa pagbabasa internet articles tungkol kay Warrick. Working student ito. Nag-part time ito sa stock market at mukhang may talento ito pagdating sa pagpe-predict ng market trend. Nagtrabaho ito sa stock market, nakaipon at sumunod ay bumili ito ng mga kompanyang pabagsak na at binubuhay ulit saka ipinagbibili. Dahil sa pagsisikap nito at kasipagan kaya lalo siyang na-attract dito. Idagdag pa ang magandang pamamalakad nito at pagtrato sa empleyado. Ang nagpadismaya sa kanya ay ang mga babaeng nakaka-date nito. They were beautiful and sophisticated. Women who knew how to hold a man's attention. Maganda rin naman siya. A little enthusiasm and make up can do the trick. Kailangan niyang paghandaan ang muli nilang pagkikita ni Warrick.

"Gusto kong i-try ang fiery red gown na nakasuot sa mannequin sa Crosita boutique."

Nasapo nito ang dibdib. "That gown is too seductive for your conservative taste."

"Mommy, oras na po siguro para ibahin ko ng konti ang image ko. A little seductive look won't harm me."

"Interesado na akong malaman kung sino ang lalaking bumuhay ng interes mo."

Pagdating nila sa bahay ay nakaabang na ang papa niya at si Thirdy sa sala. Parehong seryoso ang itsura ng mga ito.

"Maaga yata kayong dumating," sabi ni Serafina at humalik sa pisngi ng mga ito.

"Kinausap ako ni Ludwig kanina sa opisina. Iniwan mo daw siya sa party at iba ang naghatid sa iyo sa bahay," sabi ni Teodicio nang magmano siya dito.

Nakapagsumbong na pala si Ludwig dito. Parang bata talaga ito na may baltik. "Papa, hindi naman niya ako inaasikaso. He was drinking and gambling with his friends. Habang iniwan niya akong mag-isa sa party. Di ko matatagalan kasama ang katulad niya. Do you really expect me to like that kind of man?"

Di na lang niya binanggit na may iba pa silang pinuntahan dahil ngayon pa lang ay nararamdaman na niya ang tensiyon mula sa mga ito.

"Pero si Warrick Evaristo ang naghatid sa iyo? Gaano mo siya kakilala para sumama sa kanya?" tanong naman ni Thirdy.

Baby, Be Mine -Published under PHR and Finalist of Filipino Readercon 2014 (Completed)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!