Chapter Nine

48.7K 808 4

Hindi maitago ang animosity sa boses ni Thirdy. Narinig niya ang pagsinghap ni Serafina sa likuran niya. Nang lingunin niya ito ay nakita niya ang rekognisyon at takot sa mukha nito. Tumingin si Teodicio dito na parang dini-dismiss ito at tumalikod ito para ipa-asikaso ang mga pinamili nila sa kasambahay. Hindi niya maintindihan. Hindi naman masama ang reputasyon ni Warrick kahit sa mga babae. He may have a “legendary prowess in bed” but he was never disrespectful to women.

Puno ng kompiyansa niyang hinarap ang mga ito. "Ang alam ko lang ay iniligtas niya ako sa boring na gabing iyon at kay Ludwig. Matalino siya, masarap kausap, gentleman at ihinatid niya ako sa tamang oras. Hindi siya nag-take advantage at lalong di niya ako ininsulto tulad ni Ludwig."

"He is an opportunist." Umalingawngaw ang maigting na boses ni Teodicio at kinuyom ang palad.

"Paano siya naging oportunista? He is a self-made man. May-ari ng isang investment company. Kung may gugustuhin akong i-date na lalaki, si Warrick Evaristo 'yon," deklara niya at taas-noong tiningnan ang mga ito.

"Iiwasan mo na siya mula ngayon. Hindi siya ang lalaking gusto ko para makalapit sa iyo. Sinabi ko na sa iyo na oportunista siya,” giit ni Teodicio.

"Anong ebidensiya ninyo na oportunista siya?" naghahamon niyang tanong.

Nagdilim lalo ang mukha ni Teodicio. "Bakit kailangan mo pa ng ebidensiya? I am your father."

Her father was being unreasonable. Ngayon lang siya nito tinratong parang bata. Lalo niyang napatunayang di ito nagsasabi ng totoo dahil inilabas na nito ang pagiging tyrant nito. Kung totoong oportunista si Warrick ay maglalabas ito ng ebidensiya. He would even argue with her about it. Kahit na abutin pa ang ilang oras ang argumento ay hindi ito titigil hangga’t hindi siya nito nakukumbinsi. Sa pagkakataong ito ay mukhang itinatago nito ang katotohanan. And he was scared. Hindi niya alam kung anong dapat nitong katakutan kay Warrick.

"Papa, I am sorry. Kung wala kayong ebidensiya, paano ako maniniwala? At walang kinalaman ang pagiging ama ko para basta-basta na lang maniniwala sa inyo. Tingnan ninyo si Ludwig. Basahan ang trato niya sa akin pero ipinilit pa rin ninyo na i-date ko."

At iyon ang hindi niya maintindihan. Kung concern ito sa kanya, dapat ay katulad ni Warrick ang piliin nito. Marespeto ito at maalaga sa babae. At pagdating sa negosyo ay magaling din itong magpatakbo. Kaya nga lalo niya itong nagustuhan dahil humahanga siya sa mga lalaking katulad nito na di kailangan ang impluwensiya at kayamanan ng pamilya para umunlad. He made it on his own.

Nanatiling matiim ang anyo nito. "Kung ayaw mong i-date si Ludwig, huwag mo na siyang i-date. You can choose whoever you want. Basta huwag lang si Warrick Evaristo."

Humalukipkip siya. "What do you have against Warrick? Anong ginawa niyang masama sa inyo para magkaganyan kayo?"

Nagkatinginan ang ama at kapatid niya. Walang maisagot ang mga ito. Hindi niya maintindihan kung bakit may takot sa mga mata ng ama niya at maging ng kapatid. Natitiyak niyang hindi natatakot ang mga ito para sa kanya. Parang natatakot ang mga ito para sa sarili ng mga ito. At ngayon lang niya nakitang natakot ang ama niya.

Nagkibit-balikat siya nang humaba ang katahimikan. "Wala siyang ginagawang masama sa akin. Bakit ko gagawin iyon? Minsan lang ako mag-enjoy sa company ng isang lalaki tapos palalayuin pa ninyo ako? Ni wala kayong maibigay na matinong dahilan sa akin."

Saka niya naisip na sa unang pagkakataon ay nagdesisyon siya para paligayahin ang sarili at di para i-please ang mahal niya sa buhay.

"Nagrerebelde ka ba, Krystinia?" tanong ni Teodicio sa madilim na mukha.

"No. Di na ba ako pwedeng magdesisyon para sa sarili ko? Wala ba akong sariling isip na di ko kayang husgahan kung sino at ano ang makakabuti sa akin at hindi?" matapang niyang wika. “Sa tinagal-tagal na naging anak ninyo ako, nakakagawa naman ako ng desisyon na labag sa gusto ninyo pero kahit minsan hindi ko kayo ipinahiya o binigyan ng sakit ng ulo.” At alam niyang ang pagpanig niya kay Warrick ang isa sa mga tamang desisyon na ginawa niya.

Nakita niya ang pagkislap sa mga mata ni Teodicio na parang isang magandang ideya ang pumasok sa isipan nito. "Do you want your job back?"

Tumigil ang tibok ng puso niya. "Papa..."

"Pwede kong ibigay sa iyo ang managerial position ng spa-botique natin sa Panglao. I also want you to supervise the rest of our spa-boutiques in Visayas region. It is not as huge as the Vice Presidency but it is better than nothing. We need to strengthen our sales there. We need you."

We need you. Ngayon lang niya narinig sa ama niya na mahalaga siya. Na kailangan siya. Hindi ba’t ito na ang dati pa niyang gustong marinig. Na ma-recognize nito ang halaga niya? Subalit hindi niya agad ipinahalata ang excitement niya. Alam niyang malaki ang kapalit na hihingin nito sa kanya.

"So what's the catch?" she asked in a business-like tone.

Tinitigan siya nito sa mga mata. "Stay away from Warrick Evaristo. Huwag kang makikipagkita at huwag mo siyang kakausapin."

"Pag-iisipan ko po," aniya at tumalikod. Pakiramdam niya ay may itinatago ang mga ito tungkol kay Warrick. Gusto nilang malaman kung anong kinatatakutan ng mga ito.

"Bakit pag-iisipan mo pa ang alok ni Papa?" angil ni Thirdy. “Pagkakataon mo na ito.”

"Wala ka nang oras para mag-isip. Ngayon ko lang iaalok ang pagkakataong ito. Oras na talikuran mo ako, kalimutan mo na ang alok ko.”

Tumigil sa pagtibok ang puso niya. Minsan lang ang pagkakataong ito. Hindi na mauulit pa. At ang kailangan lang niyang gawin ay layuan si Warrick. Gusto niyang tumutol. Ayaw niyang mawala si Warrick sa buhay niya. May idinala itong kakaibang saya sa buhay niya na di pa niya nararanasan kahit na kailan.

Sino ba si Warrick Evaristo sa buhay niya? Ganoon na ba niya ito kahalaga sa kanya na di niya ito kayang pakawalan? This was crazy. Parang gusto niyang talikuran na lang ang inaalok ng ama niya. Ano bang nangyayari sa kanya?

Puno ng pag-asam na lumapit sa kanya si Serafina. "Anak, tanggapin mo na. Para sa kabutihan mo rin kung iiwasan mo si Warrick Evaristo. Ito na ang pangarap mo. Ang makapagtrabaho ka ulit.”

Parang maiiyak na si Serafina habang nakikiusap. Mahina talaga ang puso niya pagdating dito dahil pangalawa niya itong ina. At may pagkakataon na ito lang ang nagiging kakampi niya. Kung hindi siya nito makukumbinsi, alam niyang ito ang sesermunan ng ama niya.

Pumikit siya at marahang pinakawalan ang hininga. "Fine. I will take it."

Baby, Be Mine -Published under PHR and Finalist of Filipino Readercon 2014 (Completed)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!