Chapter Seven

62.4K 1K 20

"Nervous?"

Napapitlag si Krystinia sa biglang pagtatanong ni Warrick. Nasa manibela ito at nagmamaneho sila palabas ng South Expressway mula sa Nuvali. Mula nang sumakay siya sa sasakyan nito ay ninenerbiyos na siya. Alam niyang tama ang desisyon niyang iwan si Ludwig pero di niya alam kung tamang sumama siya kay Warrick. And now she was a mass of nerves.

Mabilis niyang hinamig ang sarili at nilingon ito. "Should I be?"

"May sinabi ba sa iyo si Nadia tungkol sa akin na dapat mong ika-nerbiyos? Napansin ko na biglang naging tensiyonado ka mula nang magpaalam sa kanya," anito at tiningnan siya sa mapanuring mga mata.

Pinigilan niya ang sarili na iiwas ang mukha sa mapanuring tingin nito. She kept a straight face instead. "Kung anuman ang sinabi niya, compliment iyon para sa iyo."

Siyempre hindi niya kukumpirmahin dito ang tungkol sa sinabi ni Mona na legendary prowress in bed nito. Baka isipin nito na gusto niyang ma-experience first hand.

"Why do I have this feeling that its not?” Kumunot ang noo nito. “You are safe with me. Sa maniwala ka at sa hindi, hindi ko kailangang mamilit ng isang babae. Hindi ako gagawa ng bagay na di mo gusto."

"So where are you taking me?"

"Malapit na tayo."

Lalo lang siyang kinabahan sa sagot nito. Kung sagot ngang matatawag iyon. It didn’t reveal anything. Saan ang malapit na? Maya maya pa ay natuon ang atensyon niya sa malaking ferris wheel ng isang sikat na theme park. Wala siyang hilig sa theme park. Iniisip niyang masyado na siyang matanda para mahilig doon. But there was something about the sight of it that revives the child within her. The child who never was.

Makalipas ang ilang minuto ay nagulat siya nang pumasok sila sa parking lot ng Enchanted Kingdom. “We’re here,” wika ni Warrick at inalalayan siyang bumaba.

Nakamaang niya itong tiningnan. “Anong ginagawa natin sa theme park?”

"You look like a princess. At hindi yata bagay sa isang prinsesa na manatili sa issng boring na party. I think you will shine here."

Bahagya siyang natawa nang masalubong ang mga batang nagkakagulo palabas ng theme park at papunta sa tour bus ng mga ito. “Shine here, huh!” Parang hindi nga siya bagay doon. Sila lang yata ni Warrick ang pormal ang suot. “Mukhang out of place nga tayo.”

“Not out of place. We’ll stand out.” At kinindatan siya nito.

"Seryoso ka ba dito?"

"You are never too old for a carousel ride. Come." Ginagap nito ang kamay niya at hinila siya papunta sa cashier window.

 “Sir, hindi na po kayo pwedeng pumasok,” sabi ng cashier sa window. “Magsasara na po kami sa loob ng isang oras. Close na rin po ang counter natin.”

“My girlfriend wants a carousel ride. Birthday kasi niya ngayon at gusto niya sana na doon i-spend ang huling sandali ng birthday niya.”

Hinawakan niya ang braso nito. “Warrick…”

Hindi naman nito kailangan pang magsinungaling para sa kanya. Nakakahiya naman iyon. Naa-appreciate naman niya na gusto nitong aliwin siya.

Inilabas nito ang smartphone at may in-encode doon saka ipinabasa sa cashier. The cashier sighed and with a romantic glassy look in her eyes. “Sige po, Sir. Carousel ride lang naman po.” Ibinigay nito ang stub kay Warrick. “Goodluck, Sir. Enjoy your ride, Ma’am and Happy Birhday!”

“T-Thank you,” nausal na lang niya at iginiya siya ni Warrick palayo. “That’s silly. Hindi mo na ito kailangang gawin para sa akin. Nagsinungaling ka pa tungkol sa birthday ko. Ano nga palang sinabi mo sa cashier?”

Baby, Be Mine -Published under PHR and Finalist of Filipino Readercon 2014 (Completed)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!