Chapter Six

51.8K 1K 9

"I AM leaving."

Kumunot lang ang noo ni Ludwig at di nag-abalang lingunin man lang si Krystinia dahil abalang-abala pa ito sa hawak na baraha na akala mo ay buhay at kamatayan ang nakasalalay doon. "Hindi pa ako tapos dito. You see, I am gonna lose my sports car if I don’t win this round. Kaya huwag mo akong abalahin."

"Aalis ako kahit na wala ka. Enjoy your game,” kaswal niyang sabi at lumabas ng gaming room. She felt a pang of satisfaction in walking away. Tapos na ang mga sandali na kailangan niya itong hintayin at magmukhang tanga. Hindi na niya kailangan pang aksayahin ang oras niya dito mula ngayon.

Narinig niya ang mga yabag nito sa likuran niya at hinaklit ang braso niya. "Ito ba ang paraan mo para mapasunod ako sa iyo? I am telling you that it won't work. Kung gusto mong umalis, aalis ka ng mag-isa dito."

"Okay. Iyon mismo ang sasabihin ko sa iyo. Aalis akong mag-isa at maiwan ka dito." At sana talaga ay maipatalo nito sa sugal ang sportscar na ipinagmamalaki nito para mabawasan ang kahambugan nito. Ayaw niya ng lalaking tulad nito na walang pagpapahalaga sa pera at di ginagamit salapi at oras sa tamang paraan. Palibhasa ay di nito pinaghirapan.

Naningkit ang mata nito "Kapag umalis ka ng wala ako, ito na ang huling pagkakataon na yayayain kitang lumabas. I am serious." Puno ng pagbabanta ang tono nito na parang ikagugunaw ng mundo niya kapag iniwan niya ito.

"Thank you then. Ginagawan mo ako ng malaking pabor. Mabuting hayaan mo akong umalis ng walang argumento.” Nanlaki ang mata nito sa labis na pagkagulat. Akala ba nito ay magmamakaawa siya dito o magpapahabol lang siya dito? In his dreams. She wanted to get rid of him fast. “Oh! Huwag mo nang paghintayin ang mga kalaro mo. Baka malasin ka lalo."

Napalunok ito. "Wala ka nang mahahanap na katulad ko,” anitong pilit na bumabawi.

Humalakhak siya ng malakas at umalingawngaw iyon sa hallway. "I am glad. Ayoko nang makatisod pa ng tulad mo na puro hangin. Kundi ka anak ng isang Congressman, saan ka pupulutin? Di ko rin utang na loob o ng pamilya mo na ide-date mo ako. Ang alam ko, pamilya mo ang nanliligaw sa Papa ko para suportahan kayo sa eleksyon. You need our money."

Akmang inangat nito ang kamao subalit di siya naituloy na saktan dahil matalim lang niyang tiningnan ang kamao nito. "Bitch! Isang araw babagsak ka rin."

"That would be the day."

Tinalikuran niya ito at naglakad palayo. Sa likuran niya ay nararamdaman niya ang nakasunod nitong tingin sa kanya. Mabuti na rin na huwag na siya nitong guluhin pa. Alam nito na ipapahiya lang niya ito. She couldn’t tolerate the likes of him anymore.

Pagbaba sa hagdan ay nakaabang na si Warrick at hinawakan ang siko niya. Lumapit sila sa host na ine-entertain ang mga bisita nito. “Great party, Nadia,” sabi niya sa celebrant. “I am afraid I have to go. Masakit na rin ang ulo ko kasi.”

Tumaas ang kilay nito nang makita si Warrick. "You are leaving with Warrick? Seriously."

"Yes. Nagsabi na ako kay Ludwig na masakit ang ulo ko. At hindi rin niya ako maihahatid dahil nakainom siya. Mabuti na lang at nagmagandang-loob si Warrick na ihatid ako. Happy Birthday!" sabi niya at humalik sa pisngi nito.

Ngumisi si Nadia at bumulong sa kanya nang yakapin siya. "You are one lucky bitch. Tell me if he is good in bed. They said his prowess in bed is legendary."

Nanigas ang buong katawan niya kasabay ng pag-iinit ng mukha niya. Good in bed? Legendary prowess. OMG! Nakakarinig na siya ng ganoong papuri o babala tungkol sa ibang lalaki pero wala siyang pakialam. Kay Warrick lang siya naapektuhan. Bigla ay parang ayaw na niyang magpahatid dito.

"Let's go?" tanong ni Warrick at inilahad ang palad.

Paano kung i-seduce siya nito at hindi na siya tumanggi pa? Paano kung sa isang gabi lang ay isuko na niya ang Bataan?

Napalunok siya. Sa huli ay tumango siya at ginagap ang kamay nito. Bahala na ang Bataan. Titingnan na lang niya kung gaano kagaling mang-akit si Warrick Evaristo at kung gagana ang legendary charm nito sa kanya.

Baby, Be Mine -Published under PHR and Finalist of Filipino Readercon 2014 (Completed)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!