Лина има гадже?

2.3K 99 10

Гледната точка на Лео :

Таа заведох я в мойта стая .

Таа заведох я в мойта стая

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

И тя беше като скована

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

И тя беше като скована. Чудех се кво да кажа и после се сетих, че дори не ѝ знам името.

- Та как се казвате госпожице? - питах я аз и седнах на стола срещу леглото на което беше тя.

- Чудех се кога ли ще ме попиташ за името ми. Иначе се казвам Лина. Лина Джонсън.

- Къде учиш Лина Джонсън?

- В гимназията на центъра. Ти?

- И аз. Чудя се как не съм те забелязал преди?

- Аз също.

- Искаш ли нещо за пиене?

- Добре съм си. А ваще кога ще дойдат, че вече става късно?

- Много ли бързаш?

- Да.

- Ами тогава тръгвай. Дай ми номера ти и ще ти звънна да ти кажа дали ще те вземат или не. - просто исках да ѝ взема номера. Много ясно, че ще я наемат.

- Колко си самонадеян. Кажи ми как се пишеше в Инстаграм? - засмя се тя, а смехът ѝ беше толкова сладък, че нямаше как да не ѝ се ухиля.

- Окей. Аз съм Leo_Smith последвай ме и ще ти пиша.

- Окей. Благодаря ти. И чао за сега. - каза ми за последно тя и си тръгна. Вече нямах търпение да я видя пак.

In love with my nanny | Влюбен в бавачката си |Read this story for FREE!