158 dni

628 108 15

Dużo ludu prosiło so...kochajcie mnie😉

kochajcie mnie😉

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

A teraz ma inny temat

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

A teraz ma inny temat...

...widziałam, że część z was nie zamierza oglądać zwiastunu(a przynajmniej spróbuje) więc ZROBIĘ dzielone rozdziały.

Ale dopiero wtedy kiedy wyjdzie trailer.

365 dni | Avengers: End Game (1) ✔️Przeczytaj tę opowieść za DARMO!