Въведение

3.7K 127 26

Тази книга се посвещава на

ChiaraAndFedez (моят личен пиар, мениджър, консултант, редктор, вдъхновение и най-вече, най-добрата ми приятелка)

Това е Леон Смит :

Това е Леон Смит :

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

( много е сладък знам 😝😁 името му е Noah Centineo, ако някой мисли като мен)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

( много е сладък знам 😝😁 името му е Noah Centineo, ако някой мисли като мен)

Леон е на 16 и живее с родителите си Виктория и Джейкъб :

Леон е на 16 и живее с родителите си Виктория и Джейкъб :

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
In love with my nanny | Влюбен в бавачката си |Read this story for FREE!