Chapter 45

775K 15.6K 5.1K
                  

You've now reached the last chapter of His Secret Wife.

---

Chapter 45
Afterlife

"Mommy, I'm sorry..." she apologized again and again.

Walang tigil siya sa kakasorry sa akin. I've been comforting her to stop her from crying but I can't. Her tears are flowing on its own.

"Baby, you don't have to say sorry okay." sabi ko naman kay Lyrae habang paulit-ulit na hinahagod ang kaniyang likod.

Naramdaman ko naman ang kaniyang pag-iling sa aking balikat habang pirming nakayakap sa akin.

"I only want you and Daddy Brendt to marry because I thought you love him." sabi niya. "I didn't know that you're doing it for me—to make me happy."

"Of course, Lyrae... Mommy will do anything just to make you happy." sabi ko naman sa kaniya.

"But, Mommy..."

Kumawala siya sa pagkakayakap ko at tinignan ako ng mabuti. Her small soft hand reached out to touch my cheek. It made me smile, feeling her warmth on me.

"Seeing you happy will make me happy." Lyrae unfeignedly told me.

"Let's go back to Daddy, huh, Mommy?" she told me as she hold on to my arms na mukhang di na siya makakapaghintay na mapunta kami sa kaniyang Daddy.

"We will, baby... We will." I assured her. "But for now, I want you to rest. You sleep here. That's okay, Ash, right?" sabay baling ko kay Ashley.

Ngiting-ngiti namang tumango si Ash tsaka tumayo. "The guest room's always ready." sabi niya't nilahad ang kaniyang kamay kay Lyrae. "Come on, baby girl. Tita will read you stories before going to bed."

Tinanguan ko naman si Lyrae na sumama na kay Ashley kaya naman binigay ni Lyrae ang kaniyang kamay kay Ashley upang igaya siya sa guest room at mapatulog na.

Huminga naman ako ng malalim nang makalabas sila ng kwarto. Tumayo ako't kinapa ang aking cellphone sa bag.

I was looking for Brendt's contact on my phone to call him when his name suddenly popped out because of his incoming call.

"Hello?" I said as I answered his call.

"I'm home." he announced. "Where are you and Lyrae?" he asked and I can hear how worried he is.

"Nakila Ashley kami." sagot ko. "Ash invited her to have a sleepover. Gustong makabonding ni Ash ang pamangkin niya." pagdadahilan ko nalang.

"Well, then uhm... can I pick you up there?" nag-aalangan niyang tanong sa akin. Punong-puno ng pag-iingat ang kaniyang bawat salita.

If I'm going to end things between me and Brendt, we should really meet up. I don't want to tell him through call or messages. I should tell him habang magkasama kami.

"Okay. I'll be waiting." pagpayag ko naman. "Just text or call me if you're already here."

"Okay. Bye." he bidded and ended the call.

Bumaba naman ako sa may tanggapan upang doon na maghintay kay Brendt. Ayoko nang pumunta pa sa kwartong tutulugan ni Lyrae dahil baka maudlot pa ang kaniyang pagtulog.

Tumambad sa akin si Kuya David at Kuya Carisle na nagtatawanan habang inaayos ni Kuya David ang kaniyang sapatos.

They both look like someone who's ready to ruin a girl's life in just one night.

"Can you both please keep your thoughts to yourself?" nakakunot-noo kong banta sa kanilang dalawa nang makalapit ako.

Humalakhak naman si Kuya Carisle at saka lumapit sa akin upang akbayan ako.

His Secret WifeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon