165 dni

506 116 15

Jak wam się podoba okładka do drugiej części?

Jak wam się podoba okładka do drugiej części?

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Powiem wam, że ja ją kocham❤️

Druga część naszego odliczania wlatuje za równo dwa tygodnie!

A Avengers 4 za 165 dni!

365 dni | Avengers: End Game (1) ✔️Przeczytaj tę opowieść za DARMO!