/010/

563 67 3

Цоччихлоо.

Энэ хана нүдэх чимээнээс болоод.

"Ахиад л нөгөө Пак Чанёол, Аашлин чи очоод шалгаад ир. Болгоомжтой байгаарай"

Би айгаад байна.
Энэ дэндүү хүчтэй сонсогдоод байна.

Яваад л яваад л...

Би хаалганд ойртож байна.

Гэтэл..

Одоо эсрэгээрээ чимээгүй болчих нь тэр.
Би айгаад байна.

Харин...

Инээх хоолой гарч байна. Бүдүүн жихүүдэс төрүүлмээр.

Тэр яг юу юм бэ?

Чаг, чаг, чаг.

Шөнийн 4 цаг 00 минут.

Хаалгыг онгойлгочихлоо.
--Анна--

WHY STORY 4. PCY //completedWhere stories live. Discover now